Aleksander Walczak, prezes Dekada Realty
Aleksander Walczak, prezes Dekada Realty

Dla branży, jak i dla naszej spółki, rok 2012 był bardzo dobry. Zrealizowaliśmy plan otwarcia trzech centrów handlowych: galerii handlowej w Żyrardowie oraz strip malli w Olsztynie i Krakowie. Centra te działają z sukcesem dzięki dobrej komercjalizacji i wysokiej odwiedzalności.

Rok 2012 w pewnych aspektach był przełomowy. Nastąpiło ugruntowanie pozycji convenience shopping center jako formatu odpowiadającego obecnemu zapotrzebowaniu rynku. Na szeroką skalę rozpoczęły się modernizacje dworców kolejowych i autobusowych, które przyjmują formułę centrów komunikacyjno-handlowych.

W kilku miastach mogliśmy zanotować nasycenie powierzchnią handlową, co spowodowało powstawanie pustostanów. W wyniku nasilającej się konkurencji deweloperów, w przyszłym roku nadpodaż lokali może objąć także kolejne miasta. Oby ta nadpodaż była jak najmniejsza, skutecznie pokazująca nasycenie rynku, ale nie prowadząca do destrukcji.

Liczymy, że najemcy coraz lepiej będą rozumieć format strip malli, które nie są retail parkami z najniższymi na rynku czynszami. Pozytywne doświadczenia deweloperów budujących formaty convenience, przyczynić się powinny do coraz lepszego pozycjonowania tych obiektów.