Salon Gino Rossi

Spółka Gino Rossi poinformowała, że przychody ze sprzedaży całej grupy (m.in. Gino Rossi SA, Simple) w okresie styczeń-grudzień 2012 r. wyniosły ponad 209 mln zł i były wyższe o 12 proc. w porównaniu do roku 2011. Natomiast przychody w samym grudniu 2012 roku wyniosły 19,9 mln zł. To wzrost o 16,9 proc. w porównaniu do osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Spółka Gino Rossi, właściciel salonów obuwniczych, w całym roku 2012 osiągnęła sprzedaż na poziomie 113,5 mln zł., która była wyższa od sprzedaży zrealizowanej w 2011 roku o 8 proc. Zaś spółka odzieżowa Simple wypracował w tym okresie przychody ze sprzedaży na poziomie 102,6 mln zł. Były one wyższe o 22 proc. od osiągniętych w okresie styczeń-grudzień 2011 r.

Sprzedaż spółki Gino Rossi w grudniu 2012 wyniosła 11,3 mln zł., czyli wzrosła o 27 proc. rok do roku. Natomiast sprzedaż Simple w tym okresie wyniosła 9,4 mln zł i była wyższa od osiągniętej w grudniu 2011 r. o 15 proc.

Obecnie Gino Rossi posiada około 100 sklepów obuwniczych w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Rosji, Czechach, na Ukrainie). W skład Grupy Kapitałowej Gino Rossi wchodzą: Gino Rossi SA (jednostka dominująca), Simple Creative Products SA (właściciel ok. 50 butików z odzieżą Simple), MB Shops sp. z. o.o. (spółka w likwidacji), Garda sp. z o.o., MWM – Gino Rossi sp. z o.o. (w likwidacji) oraz Como sp. z o.o. (w likwidacji) i zależna od niej Gino Rossi s.r.o.

Gino Rossi planuje otworzyć w 2013 roku do 5. sklepów obuwniczych i 4 sieci spółki odzieżowej Simple.