Eurostat
Eurostat

Sprzedaż detaliczna w Europie spada. Według najnowszych danych Eurostatu w Polsce w grudniu 2012 roku spadła o 0,7 proc. w ujęciu rocznym.

Sprzedaż detaliczna w naszym kraju wzrosła w grudniu o 2,2 proc. w porównaniu z listopadem 2012 r., co oznacza największy miesięczny skok w całej UE. W ujęciu rocznym sprzedaż spadła 0,7 proc. po spadku o 2,7 proc. w listopadzie.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro obniżyła się w grudniu o 0,8 proc. W całej Unii Europejskiej sprzedaż spadła 0,6 proc. w porównaniu z listopadem 2012 roku – poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna spadła w 12 i wzrosła w 8 państwach należących do UE.

W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna zmniejszyła  się o 3,4 proc. w strefie euro i o 2 proc. w całej Unii. W porównaniu z poprzednim rokiem sytuacja w branży handlowej poprawiła się w 12 krajach, a pogorszyła w 9.

Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) – zwany Eurostatem, jest urzędem Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Do kompetencji Eurostatu należy analizowanie i prognozowanie tendencji rozwojowych w Unii Europejskiej.