Komputronik wypracował po III kwartałach roku obrotowego 2012/2013 (w okresie od 1 kwietnia 2012 do końca grudnia 2012) przychody w wysokości ponad 864,1 mln zł, czyli wyższe o blisko 13 proc. od osiągniętych rok wcześniej. Zysk operacyjny Komputronik w tym okresie wyniósł blisko 7 mln zł, a zysk netto 1,2 mln zł.

Spółka chce kontynuować aktywne działania zmierzające do zdynamizowania sprzedaży i tym samym zwiększenia swojego udziału w rynku. Komputronik aktywnie rozwija również system sprzedaży agencyjnej – do końca marca 2013 ma ona obejmować 30 salonów, wobec 16 na koniec 2012 roku.

Po przeanalizowaniu wyników za III kwartał bieżącego roku obrotowego, Komputronik zdecydował o zweryfikowaniu prognoz finansowych. Zgodnie z obecną prognozą Grupa przewiduje, że zrealizuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,14 mld zł, EBITDA wyniesie 17,5 mln zł, natomiast zysk netto: 2,3 mln zł. Zgodnie z prognozą jednostkową Komputronik SA, spółka zrealizuje przychody w wysokości 1,12 mld zł, EBITDA wyniesie 18 mln zł, natomiast zysk netto: 4,5 mln zł.

– Pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2012/2013 przyniosły wiele zmian na rynku IT. Przede wszystkim zauważamy, że kryzys dotarł do polskich przedsiębiorstw, które ograniczyły, lub wręcz zamroziły wydatki na inwestycje w IT. Obserwujemy także dużą presję na ceny ze strony konsumentów. Odpowiadając na rynkowe wyzwania oraz dostrzegając możliwość wzmocnienia naszej pozycji rynkowej, w październiku wprowadziliśmy bardziej agresywną politykę sprzedaży. Przyniosło to spodziewany efekt w postaci znaczącego wzrostu naszej sprzedaży, jednak nie pozostało bez wpływu na wypracowywane przez nas marże, szczególnie w początkowym okresie po wprowadzeniu nowej polityki sprzedaży, w którym spadek marży nie został jeszcze skompensowany przez wzrost sprzedaży. W połączeniu z wydarzeniami jednorazowymi, które wpłynęły na nasze wyniki w trzecim kwartale roku obrotowego, spowodowało to naszą decyzję o korekcie prognoz. Obecnie obserwujemy dalsze umacnianie się pozycji rynkowej Komputronik, w szczególności na rynku e-commerce, co naszym zdaniem przyniesie w przyszłości pozytywne efekty także na poziomie wyników finansowych – powiedział Wojciech Buczkowski, prezes Zarządu Komputronik S.A.

– Przygotowujemy się również do otwarcia naszego pierwszego w Polsce salonu Komputronik Megastore, który będzie unikalnym na Polskim rynku wielofunkcyjnym centrum nowoczesnych technologii. Wielkość tego sklepu to ok. 2 tys. mkw., jest to znaczna zmiana naszego podejścia do salonów. Liczę, że rocznie Komputronik Megastore będzie realizował sprzedaż na poziomie około 40 mln zł. Udział w projekcie zapowiedziały największe marki obecnie w Polsce, m.in. Acer, Apple, Asus, Canon, DELL, HP, Intel, Lenovo Microsoft, Samsung, Sony, Toshiba i wiele innych – dodał Wojciech Buczkowski.

Komputronik SA ma obecnie około 220 salonów. Wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należą również: Benchmark, Komputronik API, Idea Nord, Cogitary, Movity, KEN TI, a także czeska spółka K24. Komputronik SA od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.