Wizualizacja Galerii Wilanów

Z raportu GTC wynika, że firma w IV kwartale 2012 roku miała 71,9 mln euro straty netto obciążającej akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec blisko 112 mln euro straty rok wcześniej. Ten wynik jest gorszy od konsensusu, który zakładał 33,6 mln euro straty netto.

Strata operacyjna grupy wyniosła 63,75 mln euro, podczas gdy rok wcześniej spółka miała ok. 16 mln euro zysku EBIT. Przychody grupy wyniosły 34 mln euro wobec 37 mln euro przed rokiem. Konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 37 mln euro. Odpis aktualizujący wartość aktywów w IV kwartale 2012 r. wyniósł minus 75,6 mln euro.

Po czterech kwartałach 2012 r. strata netto dewelopera, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła 96 mln euro, strata operacyjna sięgnęła 51,3 mln euro, a przychody wyniosły 147,6 mln euro. Od początku roku odpis aktualizujący wartość aktywów wyniósł minus 114,7 mln euro. Na zły wynik firmy wpłynął głównie kryzys strefy euro.

Z danych GTC wynika, że przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wyniosły w 2012 r. 129 mln euro (podobnie jak rok wcześniej), pomimo sprzedaży Galerii Mokotów w sierpniu 2011 r. oraz Platinium Business Park I-IV w październiku 2012 r.

Koszty finansowe zmniejszyły się w 2012 r. do 72 mln euro. Jak podaje w komunikacie firma wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych ze zobowiązaniami finansowymi (o 5 mln euro), ale także zmiana realnej wartości instrumentów zabezpieczających, wynikająca z ich nieefektywności w skutek przedłużenia terminu zapadalności oraz wykupienia obligacji.

Strata netto w 2012 r. wyniosła 132 mln euro, na co wpływ miała przede wszystkim strata na wycenie portfela nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisy związane z projektami mieszkaniowymi.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec 2012 r. kształtowała się na poziomie 1,811 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 42 mln euro).

– W 2013 rok wchodzimy silniejsi, a naszym celem jest dalsze zwiększanie płynności i zmniejszanie zadłużenia, co umożliwi nam wypełnianie zobowiązań finansowych oraz zapewni finansowanie nowych inwestycji. Są wśród nich trzy centra handlowe – dwa w Warszawie oraz jedno w Belgradzie, jak również budynek biurowy w Bukareszcie – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC SA.

W 2012 r. GTC odkupiła od Polnord pozostałe 50 proc. udziałów w projekcie, który zakłada realizację centrum handlowego Galeria Wilanów, położonego w jednej z najbardziej zasobnych dzielnic Warszawy. W wyniku transakcji, GTC będzie samodzielnie budować Galerię Wilanów i samodzielnie nią zarządzać. W Galerii Wilanów docelowo znajdzie się ok. 76,5 tys. mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia netto. W pierwszej fazie budowy powstanie 60 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia netto, a koszt jej realizacji szacowany jest na 160 mln euro. Projekt jest obecnie w stadium zaawansowanych przygotowań (projekt architektoniczny jest już na ukończeniu), a jego realizacja rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

Równocześnie, GTC zamierza budować nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w północnej części Warszawy, na 4,9 hektarowej działce położonej w dzielnicy Białołęka. Po ukończeniu znajdzie się w nim ok. 60 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia netto, przy czym Spółka rozważa możliwość realizacji projektu w dwóch fazach (45 tys. oraz 15 tys. mkw.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka na której powstanie centrum (GTC prowadzi rozmowy na temat zakupu brakujących 10 proc. działki) jest w całości przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową. Dzięki dobrej komunikacji, w polu bezpośredniego oddziaływania nowego centrum znajdą się, poza Białołęką, również sąsiednie dzielnice. Szacuje się, że w zasięgu planowanego centrum mieszka łącznie ok. 520 tysięcy osób. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 160 mln euro.