KFC
KFC

W 2013 roku AmRest, największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, planuje otworzyć ponad 100 nowych restauracji.

Z uwagi na pojawiające się sygnały poprawy sytuacji makroekonomicznej, Zarząd AmRest z optymizmem patrzy w przyszłość. Ponadto – jak poinformowano w komunikacie podsumowującym raport za rok 2012 – obserwując inflację i stopy procentowe w okolicach historycznych minimów można spodziewać się w najbliższych miesiącach osłabienia presji kosztowej.

Przedstawiciele spółki zakomunikowali, że z uwagi na fakt, iż na głównych rynkach klienci są w dalszym ciągu bardzo wrażliwi na ceny, AmRest będzie skupiał się na oferowaniu produktów o bardzo korzystnym współczynniku ceny do jakości. Na nowych rynkach prowadzone będą działania mające na celu realizację planu przyszłego rozwoju.

Strategia zakłada zdobycie pozycji lidera pod względem sprzedaży w segmentach Quick Service Restaurants oraz Casual Dining Restaurants, Ma być to osiągnięte dzięki przejęciom i akwizycjom oraz prowadzeniu markowych sieci restauracyjnych, będących w stanie zapewnić uzyskanie wymaganej skali (minimalne roczne przychody ze sprzedaży 50 mln USD) oraz rentowności (wewnętrzna stopa zwrotu IRR minimum 20 proc.).

W najbliższych latach spółka planuje utrzymać organiczne tempo rozwoju, ponieważ w opinii zarządu potencjał rynków, na których operuje, jest wielokrotnie wyższy od obecnie posiadanego portfela restauracji.

AmRest będzie realizował swoją strategię w Europie poprzez rozwój istniejących marek i dalsze przejęcia w regionie. Planowany wzrost i zwiększona liczba otwieranych restauracji powodować będzie krótkoterminową presję na marżę zysku netto, związaną ze zwiększonymi kosztami finansowymi (wydatki wynikające z obsługi zadłużenia) oraz podwyższonymi jednorazowymi kosztami pojawiającymi się wraz z uruchamianiem nowych restauracji.

W 2013 roku planowany jest dalszy wzrost liczby restauracji. Tradycyjne typy restauracji KFC zostaną wzbogacone o nowy koncept – nowoczesne restauracje o mniejszym formacie i ograniczonym menu, usytuowane w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu.

Sieć Burger King będzie rozbudowywana w tempie 3-4 restauracje rocznie. Priorytetem pozostaje jednak budowanie rentowności.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2013 roku planowana jest kontynuacja wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności i skupieniu się na długoterminowym rozwoju także sieci Starbucks. Jako nowe otwarcia zaplanowano pierwsze kawiarnie w Katowicach i Ostravie, oraz nowe typy lokali we Wrocławiu. Są nimi : nowy koncept kawiarni przy ulicy Oławskiej, gdzie oferowany jest bardzo szeroki wybór kaw z całego świata oraz pierwsza kawiarnia typu Drive Thru.

Przypomnijmy, AmRest zarządza 8 markami restauracyjnymi w 13 krajach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. AmRest prowadzi swoje restauracje w dwóch sektorach restauracyjnych – Quick Service Restaurants (restauracje szybkiej obsługi) – KFC, Burger King, Starbucks oraz Casual Dining Restaurants (restauracje z obsługą kelnerską) – La Tagliatella, Pizza Hut, Blue Frog, KABB oraz Stubb’s.