Salon Top Secret
Salon Top Secret

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Redan w lutym 2013 roku wyniosła 32,3 mln zł i była o 23 proc. wyższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego.

Szacunkowa wielkość skonsolidowanej marży handlowej w lutym 2013 r. wyniosła 39 proc. i była niższa o ponad 4 p.p. od marży zrealizowanej w lutym 2012 r.

W ujęciu narastającym za 2 miesiące 2013 r. sprzedaż Grupy Redan wyniosła 63,9 mln zł i była o 21 proc. wyższa w ujęciu r/r, natomiast marża w tym okresie była na poziomie 39 proc., czyli blisko 4 p.p. niższa w porównaniu do roku wcześniejszego.

W sieci dyskontowej poziom sprzedaży towarów w lutym 2013 r. wynosił 14,0 mln zł, co oznacza wzrost o 11 proc. r/r.

Szacunkowa marża handlowa w lutym 2013 r. wynosiła 38 proc. i była niższa o 1 p.p. od marży z lutego 2012 r.

Natomiast sprzedaż po 2 miesiącach br. osiągnęła poziom 28,2 mln zł i była wyższa o 9 proc. r/r. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wynosiła 38 proc. i była niższa o 1 p.p. od ubiegłorocznej.

Sieć Textilmarket na koniec lutego 2013 r. składała się z 275 sklepów własnych o łącznej powierzchni 60,8 tys. mkw., co oznacza 8 proc. przyrost powierzchni handlowej r/r.

Wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w lutym 2013 r. wynosiła 18,3 mln zł, tj. wzrosła o 35 proc. r/r.

Szacunkowa marża wynosiła blisko 40 proc., co oznacza spadek o ponad 7 p.p. wobec lutego 2012 r.

Sprzedaż po 2 miesiącach br. wynosiła 35,7 mln zł, i była wyższa o 32% r/r. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wynosiła 40 proc. i była niższa o blisko 7 p.p. od ubiegłorocznej.

W sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lutego 2013 r. funkcjonowało 222 sklepów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni 34,7 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 7 proc. r/r.

Sprzedaż towarów Grupy Redan poprzez sklepy internetowe w lutym 2013 r. osiągnęła poziom 2,3 mln zł, co oznacza 58 proc. wzrost do lutego 2012 r., w którym sprzedaż osiągnęła 1,5 mln zł.

Natomiast w ujęciu narastającym sprzedaż wynosiła 5,1 mln zł wobec 2,9 mln zł za 2 miesiące 2012 r., co oznacza wzrost o 77 proc. r/r.