Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA
Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA

Grupa Redan w 2013 roku planuje zamknąć 27 sklepów z segmentu modowego (Top Secret, Troll i Drywash) oraz 18 sklepów sieci dyskontowej TextilMarket. Jednocześnie w części modowej będzie rozwijać sieć wyłącznie poprzez  placówki  franczyzowe.

Obroty Grupy Redan w 2012 roku wzrosły o 16 proc. do 440 mln zł rok do roku. W tym okresie Redan poniósł wysoką stratę sięgającą 27 mln zł w porównaniu do 3,2 mln zł zysku netto rok wcześniej. – Decydujący wpływ na wysokość poniesionej straty miała skala dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów. Odpisy obniżyły wynik łącznie o ponad 17 mln zł. Strata to także skutek pogorszenia efektywności osiąganej na podstawowej działalności, zarówno w segmencie modowym i dyskontowym – powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redan S.A.

Natomiast strata Redan w 2012 roku ze sprzedaży wyniosła 4,6 mln zł, względem 10,9 mln zł zysku w 2011 roku. Na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT) miniony rok zamknął się 28,2 mln zł na minusie, podczas gdy rok wcześniej uzyskano 9,2 mln zł na plusie.

W przypadku segmentu modowego obroty w 2012 r. wzrosły rok do roku o 17 proc. do 215,1 mln zł. Marża handlowa w skali całego roku wyniosła 48 proc., co oznacza spadek o 5,4 p.p., względem poprzedniego roku.

W segmencie dyskontowym w tym okresie przychody zwiększyły się o 14 proc. do 224,5 mln zł. Koszty sprzedaży i zarządu zwiększyły się jednak, aż o 24 proc. do 81,7 mln zł. Marża handlowa była na poziomie 39 proc., czyli takim samym jak w poprzednim roku.

– Problemy, które przyczyniły się do pogorszenia wyniku w 2012 roku. zostały zidentyfikowane jeszcze w minionym roku toteż zostały wdrożone działania naprawcze w obu segmentach. W części modowej minimalizowana jest liczba sklepów własnych przynoszących stratę. W 2012 roku zostało zamkniętych 14 salonów. W I kwartale 2013 roku planowane jest zamknięcie kolejnych sześciu sklepów, a do końca roku jeszcze 21. Na koniec tego roku w naszym kraju Redan będzie posiadał 28 własnych sklepów modowych. Na koniec grudnia br. powinniśmy mieć zdrową i rentowną sieć sklepów własnych. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że prowadzone od dłuższego czasu zaawansowane negocjacje z wynajmującymi przynoszą efekty obniżek czynszów, co zwiększa szanse poszczególnych sklepów na odzyskanie rentowności. Na planowane w tym roku zamknięcia dokonaliśmy już odpisów, które obciążyły wyniki 2012 roku. W efekcie prowadzona optymalizacja sieci nie będzie miała wpływu na wyniki 2013 roku – podkreślił Bogusz Kruszyński.

– Pozostałe kanały dystrybucji w części modowej – sklepy franczyzowe w Polsce, e–commerce i działalność zagraniczna – były rentowne w 2012 roku, a nawet wygenerowały nadwyżkę wystarczająca na pokrycie kosztów tworzenia produktu i zarządzania segmentem modowym. Szczególnie e-commerce i działalność zagraniczna (w Rosji i na Ukrainie) miały wysoką dynamikę rozwoju – ich obroty podwoiły się. Rozwija się także sieć sklepów franczyzowych w Polsce.

– Sprzedaż przez Internet w 2012 roku zapewniła Grupie Redan ponad 21,6 mln zł obrotów. To niemal dwa razy więcej niż w poprzednim roku. W 2013 roku planujemy osiągnąć obroty ze sprzedaży na poziomie 35 mln zł.

W sieci dyskontowej TextilMarket w IV kwartale minionego roku zamkniętych zostało 10 nierentownych sklepów. – Z jednej strony rozszerzaliśmy ofertę produktową, z drugiej – po uzyskaniu obiecujących wyników badania rynku – otwieraliśmy sklepy w dużych miastach. Niestety oba te kierunki nie przyniosły spodziewanych efektów. Nowe asortymenty miały niższą rotację od standardowej oferty. A sklepy w droższych miejscach nie uzyskiwały rentowności. W związku z tym postanowiliśmy wrócić do sprawdzonych rozwiązań, zarówno w zakresie polityki handlowej, jak i lokalizacji sklepów. Rozwój sieci na rok 2013 jest zaplanowany na znacznie niższym poziomie – zakładamy otwarcie 18 nowych sklepów. W tym czasie zamkniemy także 18 nierentownych placówek, z tym, że w części dyskontowej jest to znacznie prostsze i tańsze niż w biznesie modowym – dodał Bogusz Kruszyński.

Grupa Redan w 2013 roku planuje dalszy rozwój sieci sprzedaży. W części modowej zakładany jest rozwój w kraju i za granicą wyłącznie poprzez placówki franczyzowe. W części dyskontowej planowane są otwarcia kolejnych sklepów własnych. Natomiast liczba planowanych nowych placówek będzie znacząco niższa niż w latach poprzednich.

Na koniec 2012 roku Redan posiadał 505 placówek, w tym 275 sklepów własnych TextilMarket. Natomiast w sieci modowej łącznie działało 230 sklepów (w Polsce: 55 sklepów własnych i 116 franczyzowych, w Rosji 19 sklepów franczyzowych oraz na Ukrainie 12 punktów własnych i 28 na zasadzie franczyzy). Spółka w zeszłym roku wprowadziła nowe formaty franczyzowe w segmencie modowym m.in.: sklepy Top Secret o powierzchni 90-100 mkw.(dotychczas 150 mkw.-200 mkw.) oraz kornery – shop in shop dla marek Troll i Drywash.

Redan SA jest operatorem detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce redan zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy Textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.