CH Marino we Wrocławiu

Grupa Gant porozumiała się z wierzycielami w sprawie refinansowania części zadłużenia.

Spółka poinformowała, że sygnatariusze porozumienia objęli nową emisję obligacji w wysokości 29,15 mln zł i zobowiązali się przesunąć wymagalność kolejnych płatności na 31 maja 2013 roku.

– Jednocześnie sygnatariusze wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w nowej emisji 3 letnich obligacji spółki w wysokości niezbędnej do zapewnienia płynności grupy, w szczególności w drodze zamiany istniejących obligacji o różnych terminach zapadalności na nową emisję obligacji – napisano w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Gant w tej sprawie odbędzie się 3 kwietnia 2013 roku.

Przypomnijmy, na koniec 2012 roku zadłużenie spółki z tytułu kredytów i obligacji przekroczyło 570 mln zł. Jednym z pomysłów na ratowanie sytuacji miała być sprzedaż należącego do spółki wrocławskiego Centrum Handlowego Marino. Wartość księgowa CH Marino, jak szacowano, to około 160 mln złotych. Obiekt obciążony jest kredytem w wysokości ponad 100 mln złotych. Wstępnie zainteresowana zakupem nieruchomości była spółka Griffin Group.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Spółka działa w siedmiu polskich miastach. Są to: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. Od 1998 roku Gant jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.