Wizualizacja-Kielce
Wizualizacja-Kielce

Koncepcja budowy zintegrowanego z galerią handlową centrum komunikacyjnego w Kielcach została negatywnie oceniona przez władze miasta.

– Ta koncepcja została oceniona negatywnie. Nazwa nie odzwierciedla  funkcji planowanej inwestycji. Nie chcemy mieć galerii w tym miejscu, tylko dworzec na bazie już istniejącego, który ma szansę stać się nowoczesnym centrum komunikacyjnym. Warunki są określone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kielce Śródmieście – Obszar I.1.3 Czarnowska, Żelazna – PKS – wyłożonego od 12 kwietnia 2013 roku do publicznego wglądu – poinformowała redakcję Retailnet Anna Ciulęba rzecznik prasowy Prezydenta Kielc.

8 kwietnia 2013 roku przedstawiciele spółki Polska Komunikacja Samochodowa 2 sp. z o.o. spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych i wojewódzkich. Tematem rozmowy była koncepcja zagospodarowania terenu dworca PKS oraz strategia funkcjonowania kieleckiego przewoźnika.

Inwestor – Polska Komunikacja Samochodowa 2 ( spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej, prowadzącej działalność przewozową i realizującej związane z nią projekty Zintegrowanych Centrów Komunikacyjnych) przedstawił projekt zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Kielcach.

– W projekcie przewidziano około 16 tys. mkw. powierzchni handlowej. Szacujemy, że koszt inwestycji to około 100 mln zł. Inwestycja mogłaby zostać ukończona za około 4 lata – poinformowała redakcję Retailnet Ewa Zurman, pełnomocnik Zarządu Polskiej Komunikacji Samochodowej 2.

– Mam nadzieję, że nasz pomysł na zagospodarowanie terenów PKS spotka się  z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem mieszkańców Kielc.

Warunki projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na którym miałby powstać projekt zostały 12 kwietnia 2013 roku wyłożone do publicznego wglądu do 15 maja 2013 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. o godz. 16 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach. Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.