Bomi
Bomi Smak Tradycji

Syndyk masy upadłości Bomi SA, poinformował, że 17.04.2013 roku do spółki wpłynęły rezygnacje Witolda Jesionowskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz Jarosława Górczaka z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu. Obydwie rezygnacje następują z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego termin planowany jest na miesiąc czerwiec 2013 roku.

Powody złożenia rezygnacji nie zostały wskazane.

Przypomnijmy, 10 lipca 2012 roku zarząd spółki Bomi SA złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. We wniosku spółka zgłosiła do układu ok. 230 mln zł wierzytelności. Jak poinformowała spółka zaistniała sytuacja jest spowodowana wypowiedzeniem kredytów przez banki Pekao, PKO BP i BRE Bank. Z kolei 17 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Bomi SA o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, postanowił zabezpieczyć majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Na początku 2013 roku wobec fiaska podwyższenia kapitału umożliwiającego uzyskanie finansowania dla części propozycji układowych zarząd spółki Bomi SA zmuszony był do złożenia wniosku o zmianę trybu upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość likwidacyjną.

4 marca 2013 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ wydał postanowienie o zmianie trybu upadłości z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną. Na Syndyka masy upadłości powołana została Grażyna Ossowska – Mazurek pełniąca do tej pory funkcję Nadzorcy Sądowego.

W 2012 r. spółka uzyskała wynik netto w wysokości – 894 988 mln zł. Jest to wynik o 808 844 mln zł gorszy niż w roku ubiegłym.

Placówki handlowe działające pod marką Bomi i Rast stanowiły do lipca 2012 r. jedną z sieci delikatesowych i supermarketów premium w Polsce, posiadającą 44 obiekty handlowe, które były zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski północnej.

Obecnie spółka posiada dwie placówki handlowe w województwie warmińsko- mazurskim, które są prowadzone pod marką Rast. Celem spółki i Syndyka będzie przeorientowanie tychże placówek na działalność franczyzową.

Przed upadkiem do Bomi SA należało ponad 1300 sklepów marek Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio.