Sklep Empik

Zarząd NFI Empik Media & Fashion SA poinformował, że 18 kwietnia 2013 roku wykupionych zostało 250 obligacji dyskontowych o łącznej wartości 25 mln zł. Jednocześnie NFI EMF w tym samym dniu 2013 roku wyemitowała nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości 25 mln zł. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych.

Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych. Cena emisyjna jednej obligacji to 100 tys. zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 18 lipca 2013 roku. Obligacje nie są zabezpieczone;

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 31 marca 2013 roku, wyniosła 547 547,82 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 18 lipca 2013 roku, wyniesie 461 920,00 tys. zł.

Grupę EM&F tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion SA jako spółka holdingowa. W skład wchodzą Grupa Smyk (zabawki i artykuły dziecięce), Szkoły Językowe oraz segment Moda i Uroda (marki modowe i kosmetyczne). Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz o marki franczyzowe i licencjonowane. EM&F działa na rynku polskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim i tureckim.

Przypomnijmy, Na koniec grudnia 2012 r. sieć sprzedaży liczyła 631 punktów o łącznej powierzchni netto ponad 343 tys. mkw. W 2012 r. grupa otworzyła 82 sklepy i szkoły, oraz zamknęła 18 punktów. Spośród wszystkich spółek grupy, w 2012 najwięcej sklepów otworzyła Grupa Smyk, tworząc nowe placówki w Polsce (9 salonów oraz 1 zamknięcie) oraz na terenie Europy (łącznie 15 placówek). Wzrost ilości punktów sprzedaży w 2012 r. w Grupie Empik spowodowany był głównie otwarciami salonów partnerskich.