e-commerce
E-commerce, fot. Shutterstock

Tylko 10 proc. kupujących przez internet dotarło do określonego sklepu dzięki mediom społecznościowym. Platforma ta nie będzie zatem głównym motorem napędzającym sprzedaż online, mimo jej rosnącej popularności – to główny wniosek z raportu prezentującego 10 mitów sprzedaży wielokanałowej „Demystifying the online shopper” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Korzystanie z mediów społecznościowych deklaruje wprawdzie aż 60 proc. respondentów przebadanych przez firmę doradczą PwC. Jako kanał są one wykorzystywane jedynie do obserwacji produktów, zlokalizowania marki i sprzedawców oraz przekazania opinii o nich. Liderem zakupów online za pośrednictwem mediów społecznościowych są Chiny. Aż 56 proc. chińskich konsumentów nabywa w ten sposób produkty i usługi, w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 24 proc.

Z raportu firmy doradczej PwC wynika również, że 17 proc. przebadanych użytkowników internetu nie robi zakupów online w ogóle – wciąż wolą oni kupować w tradycyjnych sklepach. Jeśli chodzi o urządzenia wykorzystywane do robienia zakupów online, respondenci faworyzują w tym względzie komputery – 97 proc. wskazań w porównaniu do zaledwie 28 proc. dla tabletów.

– Chłodząc zapowiedzi rychłego końca tradycyjnych kanałów sprzedaży, analiza doskonale wpisuje się w kierunki i dynamikę rozwoju handlu internetowego w Polsce. Już w tej chwili możemy zaobserwować, że e-commerce jest raczej uzupełniającym niż głównym kanałem sprzedaży, a jego rozwój, mimo że niezagrożony, nie będzie boomem tylko umiarkowanie szybką ewolucją. Potwierdza to wciąż silna pozycja niektórych polskich biznesów internetowych, przy jednoczesnym załamaniu wycen kluczowych graczy globalnych obecnych również w Polsce. Wyceny te zostały zbudowane na licznych mitach, w które ostatnimi czasy obrósł segment handlu w sieci – twierdzi Piotr Lizukow, ekspert branży produktów konsumpcyjnych i handlu w zespole Doradztwa Strategicznego PwC.

Raport firmy doradczej PwC został opracowany na podstawie ankiet przeprowadzanych w lipcu i sierpniu 2012 roku, na próbie ponad 11 tys. kupujących przez internet. Respondenci pochodzili z 11 krajów z trzech kontynentów, określanych zarówno mianem dojrzałych, jak i wschodzących rynków. Były to: Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Holandia, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.