Salon Top Secret
Salon Top Secret

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Redan w marcu 2013 roku wyniosła 33,5 mln zł i była o 1 proc. niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. Szacunkowa wielkość skonsolidowanej marży handlowej w marcu 2013 roku wyniosła 45 proc. i była niższa o 1 punkt proc. od marży zrealizowanej w marcu 2012 roku.

W ujęciu narastającym za 3 miesiące 2013 roku sprzedaż Grupy Redan wyniosła 97,5 mln zł i była o 12 proc. wyższa w ujęciu rok do roku, natomiast marża w tym okresie była na poziomie 41 proc. , czyli o ponad 3 proc. niższa w porównaniu do roku wcześniejszego.

W sieci dyskontowej poziom sprzedaży towarów w marcu 2013 r. wynosił 17,3 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. r/r. Szacunkowa marża handlowa w marcu 2013 r. wynosiła 40 proc. i była wyższa o ponad 1 punkt proc. od marży z marca 2012 r.
Natomiast sprzedaż po 3 miesiącach br. osiągnęła poziom 45,5 mln zł i była wyższa o 5 proc. r/r. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wynosiła 39 proc. i była na poziomie ubiegłorocznej.

Sieć Textilmarket na koniec marca składała się z 273 sklepów własnych o łącznej powierzchni 60,2 tys. mkw., co oznacza 5,5 proc. przyrost powierzchni handlowej rok do roku..

Wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w marcu 2013 r. wynosiła 16,2 mln zł tak jak w roku ubiegłym Szacunkowa marża procentowa wynosiła 51 proc., co oznacza spadek o ponad 4 punkt proc. wobec marca 2012 r.

Sprzedaż po 3 miesiącach br. wynosiła 52 mln zł, i była wyższa o 20 proc. rok do roku. Szacunkowa marża handlowa w tym okresie wynosiła 43 proc. i była niższa o blisko 5 proc. od ubiegłorocznej.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec marca 2013 r. miała łączną powierzchnię 38,2 tys. mkw., co oznacza wzrost o 12,5 proc. rok do roku.

Sprzedaż towarów Grupy Redan poprzez sklepy internetowe w marcu 2013 r. osiągnęła poziom 2,5 mln zł, co oznacza 42 proc. wzrost do marca 2012 r. Natomiast w ujęciu narastającym sprzedaż wynosiła 7,6 mln zł za 3 miesiące 2013 r., co oznacza wzrost o 64 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Redan SA jest właścicielem marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka powstała w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Redan zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.