Drogeria
Drogeria

W ostatnim raporcie spółka Hygienika poinformowała, że przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły ponad 23,3 mln złotych. W ubiegłym roku w tym samym czasie przychody te wyniosły przeszło 13,9 mln zł.

Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości ponad 3,8 mln zł. Zysk brutto spółki w pierwszym kwartale wyniósł ponad 3,3 mln zł.

Jak już informowaliśmy, 19 lutego 2013 roku spółka Hygienika SA i TAP Dayli Vertriebs GmbH zawarły ostateczną umowę przeniesienia udziałów, na mocy której Hygienika nabyła 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym Dayli Polska, do której należy sieć drogerii pod nazwą Dayli. Spółka Dayli posiadała na dzień przejęcia sieć 159 sklepów detalicznych oferujących asortyment drogeryjny i spożywczy.

Firma Dayli Polska sp. z o.o. ma bardzo ambitne plany ekspansji w naszym kraju. Do końca 2013 roku zamierza otworzyć na terenie całej Polski 60 nowych drogerii. Sklepy te przede wszystkim  mają się znaleźć w Warszawie oraz Krakowie.

Firma obecnie poszukuje powierzchni handlowych zarówno przy ulicach, jak i w różnego typu obiektach handlowych. Interesujące dla Dayli są lokale o powierzchni od 200 do 350 metrów kwadratowych. Mogą się one znajdować także w różnego typu centrach handlowych zarówno dużych, śródmiejskich jak i mniejszych, peryferyjnych. Nowe lokale Dayli będą także otwierane w lokalach znajdujących się przy deptakach, głównych ulicach czy ośrodkach specjalistycznych.