CCC

Zarząd CCC SA poinformował o zarejestrowaniu spółki zależnej CCC d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu w Chorwacji, co pozwala na rozpoczęcie działalności operacyjnej w tym kraju. Firma w ostatnim czasie zapowiedziała otwarcia sklepów na pięciu rynkach zagranicznych w Turcji, Słowenii, Chorwacji, Austrii oraz w piątym kraju, którego nazwa ma być podana w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Na nowych rynkach ma zostać uruchomionych ponad 20 sklepów firmy. W tym roku spółka zamierza zainwestować pomiędzy 50 a 60 mln. złotych m.in. na ekspansję zagraniczną.

Na dzień 31 marca 2013 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC SA. obejmowała 706 placówek.

W I kwartale 2013 roku grupa kapitałowa CCC SA zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 13,8 proc. do 222 mln zł z 257 mln zł w stosunku do I kwartału 2012 roku oraz spadek wyniku netto o ponad 42,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla grupy CCC SA to najsłabszy kwartał w historii.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych w I kwartale 2013 roku wzrosła o 26,3 proc. i wynosi 194,7 tys. mkw. (w tym: 156,3 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 154,2 tys. mkw. na 31.03.2012 (w tym 136,4 tys. mkw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 37,3 proc. i wynosi 14,3 tys. mkw. na 31.03.2013 (w tym 6,3 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 22,8 tys. mkw. na 31.03.2012 (w tym 20,4 tys. mkw. w Polsce).