Jan Mroczka, prezes Rank Progress SA

Andrzej Bartnicki, jeden z dwóch największych współudziałowców spółki Rank Progress SA pożegnał się z funkcją przewodniczącego rady. Decyzja zapadła  podczas ostatniego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki.

– Dla dobra wszystkich akcjonariuszy większościowy udziałowiec zdecydował o wprowadzeniu do rady nadzorczej osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem wesprą spółkę i zarząd w obszarach kluczowych z punktu widzenia rozwoju firmy. Zależało mi na tym, żeby do nadzoru weszły osoby, które współpracują z nami w kwestiach m.in. prawnych i podatkowych. Zgodnie z wymogami, spółki publiczne mają obowiązek utworzenia komitetu audytu w ramach rady nadzorczej. Jedna z osób tego komitetu powinna mieć określone kwalifikacje zdefiniowane w ustawie o biegłych rewidentach (art. 86 ust. 4) – komentuje dla portalu Retailnet Jan Mroczka, prezes spółki Rank Progres SA.

– Nie ma mowy o konflikcie między akcjonariuszami. Co najwyżej doszło do pewnej różnicy zdań. Pan Bartnicki zgłosił protesty do podjętych uchwał, gdyż był zdziwiony tym, że zaproponowałem wprowadzenie do rady nadzorczej osób, które zostały ostatecznie powołane w jej skład. Każdy ma prawo podejmować decyzje na tak lub na nie oraz informować, że sprzeciwia się niektórym uchwałom. Zgłoszenie sprzeciwów nie jest w żadnym wypadku przejawem konfliktu – podkreśla prezes Rank Progress.

Na nową, trzyletnią kadencję zostali powołani: Marcin Gutowski, Tomasz Jerzy Janicki, Paweł Karol Puterko, Piotr Emilian Kowalski i Andrzej Jan Chełchowski.

Przypomnijmy, Jan Mroczka i jego spółki posiadają 50,51 proc. głosów na walnym, a Andrzej Bartnicki ma 46,12 proc. głosów.