Kwota transakcji to około 121 mln dol. amerykańskich

Z danych Jones Lang LaSalle wynika, że w pierwszej połowie 2013 r. w Europie Środkowo – Wschodniej zrealizowano ponad 50 transakcji inwestycyjnych o wartości ok. 1,74 mld euro (o 38 proc. wyższej niż w analogicznym okresie 2012 r.).

Polska, na którą przypadło 56 proc. (970 mln euro) wartości transakcji zrealizowanych podczas pierwszych 6 miesięcy br., pozostaje najbardziej dynamicznym rynkiem w regionie. W tym samym czasie, wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Czechach wyniosła 400 mln euro (23 proc. udziału), na Węgrzech 170 mln euro (10 proc.), na Słowacji – 137 mln euro (8 proc.), a w Rumunii 62 mln euro (4 proc.). Bułgaria, Chorwacja i Serbia nie odnotowały w pierwszej połowie roku aktywności w badanym obszarze.

Z raportu Jones Lang LaSalle podsumowującego transakcje inwestycyjne zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej wynika, że ok. 30 proc. wszystkich umów oraz ok. 20 proc. ogólnej wartości transakcji przypada na transakcje w segmencie handlowym.

– Pomimo zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach regionu, w I połowie roku obserwowaliśmy rosnące zainteresowanie inwestorów Europą Środkowo – Wschodnią. Polska pozostaje wiodącym rynkiem w regionie, ale swoją pozycję na mapie inwestycji umocniły również Czechy, Węgry czy Słowacja. Biorąc pod uwagę transakcje, których zamknięcie planowane jest na II połowę roku, spodziewamy się, że całkowita wartość umów kupna/sprzedaży w regionie w tym roku wyniesie ok. 3,5 mld euro, co jest wartością porównywalną do 3,84 mld euro w 2012 r. – mówi Troy Javaher, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo – Wschodniej, Jones Lang LaSalle.

Z analiz Jones Lang LaSalle wynika, że stopy kapitalizacji pozostaną na poziomie stabilnym w najbliższej przyszłości, ale będzie to w dużej mierze uzależnione od sytuacji w strefie euro i sektorze bankowym w nadchodzących miesiącach.

Najważniejsze transakcje sfinalizowane w sektorze handlowym w II kw. to przejęcie przez London & Cambridge Properties portfela nieruchomości handlowych firmy Echo w Tarnowie, Radomiu i Piotrkowie Trybunalskim (ok. 67 mln euro).

Ponadto do kluczowych transakcji, które zostały podpisane w ostatnich miesiącach, ale ich finalizacja przewidziana jest na III i IV kw. należą m.in. Silesia City Center (412 mln euro, Katowice), Galeria Dominikańska (151,7 mln euro, Wrocław), aktywa z portfela Charter Hall (174,5 mln euro), Wola Park (Warszawa).

– Polska nadal postrzegana jest jako stabilny i kluczowy rynek dla inwestycji z obszaru nieruchomości komercyjnych. Spodziewamy się, że nasz kraj utrzyma pozycję regionalnego lidera również na koniec roku 2013 oraz w nadchodzących latach. Biorąc pod uwagę transakcje w toku, szacujemy, że wartość umów kupna/sprzedaży na koniec roku osiągnie wartość powyżej 2,5 mld euro. Rynek nadal będzie rozwijał się dwutorowo, a inwestorzy będą uważnie analizować zarówno najbardziej prestiżowe obiekty, jak i bardziej ryzykowne projekty, oczekując wyższej stopy zwrotu – komentuje Tomasz Puch, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych w Polsce.

– Szacujemy, że stopy kapitalizacji pozostaną stabilne w krótkiej perspektywie czasu, ale na dłuższą metę będą uzależnione od sytuacji w strefie euro. Różnica między stopami kapitalizacji dla nieruchomości najlepszych, a tych mniej atrakcyjnych wynosi od 100 do 250 punktów bazowych. Luka ta będzie się utrzymywać, a nawet może się powiększyć – dodaje Tomasz Puch.

Pełna wersja raportu – CEE Investment Market Pulse – H1 2013