Kolekcja Solar

W I półroczu 2013 roku Grupa Solar odczuła trwające od 2012 roku pogorszenie koniunktury sektora handlu detalicznego. Także kontrahenci, którzy zaopatrują się w Grupie Solar w odzież i dodatki do niej do swoich sklepów franczyzowych i partnerskich ograniczyli zakupy.

W związku z tym walcząc o zachowanie poziomu sprzedaży Grupa Solar zmuszona została do zakrojonych na szeroką skalę działań promocyjnych (obniżki cen sprzedaży) – znacznie szerszych niż w poprzednich okresach. Dzięki temu przychody ze sprzedaży spadły zaledwie o 3 proc., z 72.267 tys. zł w I półroczu 2012 roku do 70.098 tys. zł w I półroczu 2013 roku.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte przez Grupę Solar wyniki jest spadek marży brutto na sprzedaży towarów z 75 proc. w I półroczu 2012 roku do 54 proc. w I półroczu 2013 roku, wywierający duży wpływ na wynik operacyjny.

Spadek przychodów nie pociągnął za sobą równoległego spadku kosztów działalności operacyjnej. Nastąpił ogólny wzrost o 25 proc. – (wynikający głównie ze sprzedaży większej liczby zapasów) Grupa Solar pokrywała koszty stałe związane z posiadaną siecią handlową, w tym głównie czynsze za wynajmowane powierzchnie oraz wynagrodzenia pracowników, jednak po wyłączeniu wartości sprzedanych towarów koszty operacyjne pozostają na zbliżonym poziomie.

Strata brutto na sprzedaży w I półroczu 2013 roku wyniosła 551 tys. zł. Wynik brutto obniżył się w stosunku do roku poprzedniego wartościowo o 16.437 tys. zł. Mimo negatywnej tendencji I półrocza 2013 roku do I półrocza 2012 roku należy zauważyć poprawę wyniku brutto w porównaniu do I kwartału 2013 roku o 2.035 tys. zł. Zarząd Spółki jest przekonany, iż pozytywna tendencja do poprawy wyniku będzie kontynuowana w II półroczu 2013 roku.

Grupa Solar zanotowała w I półroczu 2013 roku stratę netto w wysokości 361 tys. zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 12.956 tys. zł w I półroczu 2012 roku.

Solar Company SA na koniec 2012 roku posiadała sieć sprzedaży składającą się z 74 sklepów własnych, 15 sklepów franczyzowych, 116 sklepów sieci zewnętrznych oraz 31 sklepów sieci zewnętrznych za granicą.
Solar to polska marka założona w 1989 roku przez trzech współwłaścicieli. Zatrudnia 700 pracowników i posiada 4,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Pierwszy sklep firmowy otwarto w Poznaniu w 1998 roku.