Atrium Targówek
Atrium Targówek

Wartość rynkowa portfela dochodowego Atrium w Polsce (który stanowi 47 proc. portfela nieruchomości dochodowych o łącznej wartości 2,2 mld euro, na który składa się 156 aktywów) wyniosła 1,0 mld euro, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu ze stanem na 31 marca 2013 r. – podała spółka Atrium European Real Estate.

Polski portfel Atrium wygenerował 3 proc. wzrost dochodu brutto z najmu (GRI) do poziomu 38 mln euro w I połowie 2013 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost GRI w ujęciu like-for-like (według definicji EPRA) wyniósł 1,6 proc., do poziomu 37,6 mln euro.

Dochód netto z najmu (NRI) wzrósł  o 4,3 proc., do poziomu 38,8 mln euro. NRI w ujęciu like-for-like wg EPRA wzrósł o 3,1 proc., do poziomu 38,5 mln euro.

Komercjalizacja wszystkich 21 aktywów portfolio Atrium w Polsce (według definicji EPRA) wzrosła do poziomu 97,4 proc.

Polski portfel Grupy uległ dalszemu umocnieniu w wyniku ogłoszonego przejęcia centrum handlowego Galeria Dominikańska we Wrocławiu w Polsce o wartości 151,7 mln euro. Jest to działanie zgodne z celem Grupy, polegającym na przejmowaniu wysokiej jakości, doskonale zlokalizowanych, dochodowych centrów handlowych w głównych miastach na kluczowych rynkach działalności Atrium w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Finalizacja transakcji przejęcia jest oczekiwana w III kwartale 2013 r., w jej wyniku udział portfela dochodowego Atrium w Polsce w portfelu nieruchomości dochodowych Grupy wzrośnie do 50 proc.

Odnotowano dalsze, zaawansowane postępy i dobrą dynamikę wynajmu w centrum Atrium Felicity w Lublinie, które stanowi pierwszą znaczącą inwestycję typu „greenfield” Grupy. Planowany termin otwarcia obiektu to I kwartał 2014 r. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, podpisano wstępne umowy najmu ponad 90 proc. powierzchni, przy średnim okresie najmu wynoszącym ok. 6 lat.

Przebudowa centrum Atrium Copernicus w Toruniu w Polsce przebiega zgodnie z planem: etap pierwszy, tj. rozbudowa parkingu, jest w trakcie budowy, etap drugi przebudowy obecnie jest również w trakcie realizacji po wyborze wykonawców w lipcu br., dzięki rozbudowie obiekt zostanie powiększony o 17,3 tys. mkw. powierzchni najmu brutto (GLA) i dodatkowe 640 miejsc parkingowych po zakończeniu prac pod koniec 2014 r., wg stanu na dzień ogłoszenia tego komunikatu prasowego zawarto już wstępne umowy najmu na 65 proc. rozbudowywanej powierzchni.

Atrium to firma działająca na rynku nieruchomości zajmująca się przede wszystkim inwestowaniem w centra handlowe w Europie Środkowej i Wschodniej, zarządzaniem nimi i ich rozwojem. Grupa jest właścicielem 156 takich obiektów. Atrium działa przede wszystkim na terenie Polski,  Republiki Czeskiej,  Słowacji i w Rosji. Firma jest obecna również na Węgrzech, w Rumunii i Łotwie. Spółka ma siedzibę na wyspie Jersey i jest notowana na dwóch giełdach: wiedeńskiej i amsterdamskiej Euronext pod symbolem ATRS.

Projekty spółki Atrium będą prezentowane podczas Shopping Center Forum na stoisku 5.5