Salon Gino Rossi

Skonsolidowane przychody Grupy Gino Rossi w pierwszym półroczu 2013 roku przekroczyły 100 mln zł i były o ponad 2 proc. wyższe od przychodów grupy w pierwszym półroczu roku ubiegłego – podała spółka w komunikacie.

– Wzrost sprzedaży nie jest duży, jednak warto podkreślić, że szczególnie w pierwszym kwartale niekorzystny wpływ na sprzedaż kolekcji wiosennej miała pogoda. Drugi kwartał był już udany i w miesięcznych raportach, szczególnie za maj i czerwiec, informowaliśmy o dwucyfrowych wzrostach sprzedaży. Dużo lepiej wypada porównanie przychodów z wyłączeniem sprzedaży komponentów poddostawcom przez spółkę Simple – poinformował zarząd spółki.

Sprzedaż realizowana tylko w salonach własnych i franczyzowych, w okresie styczeń –czerwiec 2013 roku, wzrosła o 8 proc.

– Chcemy podkreślić, że wzrost sprzedaży w naszej sieci handlowej był efektem bardzo dobrze dopasowanej do oczekiwań naszych Klientek i Klientów kolekcji wiosna – lato obuwia Gino Rossi i odzieży damskiej Simple Creative Products. Ponadto zwracamy uwagę, że wzrost sprzedaży został zrealizowany na porównywalnej powierzchni sklepów w ujęciu rok do roku. Analizując rentowność sprzedaży brutto Grupy Gino Rossi odczuwamy satysfakcję ze wzrostu marży w pierwszym półroczu tego roku, która wyniosła 44,6 proc. wobec 42,7 proc. marży brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu 2012 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w pierwszym półroczu 2013 roku 44,9 mln zł i wzrósł o blisko 7 proc. rok do roku – skomentował zarząd.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Gino Rossi wyniósł w drugim kwartale 1,5 mln zł wobec straty w tym samym okresie roku ubiegłego w wysokości 1,1 mln zł. W drugim kwartale tego roku wzrósł także zysk brutto na sprzedaży do 24,7 mln zł i poprawiła się znacznie rentowność brutto na sprzedaży, która wyniosła 50 proc. wobec 43 proc. w drugim kwartale ubiegłego roku.

Poprawa zysku brutto oraz rentowności na sprzedaży, jak poinformowano, jest bardzo dobrym sygnałem pokazującym efekty restrukturyzacji Grupy Gino Rossi i wskazuje na powrót do wyższych poziomów rentowności w kolejnych okresach.

– Jak podkreślaliśmy w raporcie za pierwszy kwartał 2013 roku, w drugim kwartale zamierzaliśmy koncentrować się na poprawie rentowności w Grupie Gino Rossi. Z powyższej analizy wyników finansowych wynika, że założony cel został osiągnięty. Wyniki pierwszego półrocza są zgodne z naszymi planami i potwierdzają odzyskanie trwałej zdolności operacyjnej Grupy do wypracowania dodatnich wyników i wzrostu marż, dlatego w pełni podtrzymujemy nasza prognozę przychodów i wyniku EBITDA na 2013 rok. Jednak najważniejszym dla Grupy Gino Rossi zadaniem w mijającym półroczu była kwestia restrukturyzacji zadłużenia i pozyskanie finansowania na dalszy rozwój. W tym obszarze także osiągnęliśmy sukces. W czerwcu uplasowaliśmy emisję średnioterminowych obligacji Gino Rossi na kwotę 20 mln zł, z której wpływy zostały przeznaczone na spłatę części zadłużenia kredytowego. Następnie, spółka podpisała stosowne aneksy do umów z bankami, przewidujące dalsze kredytowanie Gino Rossi na warunkach rynkowych do dnia 30 czerwca 2014 roku. Dla inwestorów i wszystkich partnerów biznesowych spółki jest to istotna i pozytywna informacja, kończąca definitywnie okres pewnej tymczasowości w strukturze finansowania Gino Rossi, spowodowanej obowiązywaniem porozumienia standstill. Sukces emisji naszych obligacji i pozytywne rozwiązanie umowy standstill pozwoliły nam na restrukturyzację zadłużenia i zmianę struktury finansowania dłużnego Grupy Gino Rossi. Ma to bardzo duże znaczenie dla Grupy, ponieważ po rozwiązaniu umowy standstill instytucje kredytujące i kontrahenci znacznie lepiej postrzegają naszą wiarygodność finansową, nieobciążoną już ryzykiem związanym z tą umową. Chcemy jeszcze poinformować, że zapowiadany w poprzednim liście do akcjonariuszy, proces formowania zespołu projektantów marki Simple został już ukończony. Stanowisko głównego projektanta marki Simple objęła Pani Weronika Pietras – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku projektowanie ubiorów i stypendystka Ministra Kultury i Sztuki – poinformowali przedstawiciele spółki.

W planach spółki na najbliższy okres jest pozyskanie środków finansowych z kolejnej emisji obligacji lub kredytu, które zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału pracującego Grupy. Nadrzędnym celem spółki jak poinformowano, jest także osiągnięcie jeszcze wyższych poziomów rentowności na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

– Już teraz widzimy, że kolekcja jesień-zima marki Gino Rossi została dobrze odebrana przez klientów. Dlatego spodziewamy się dobrych wyników sprzedaży w kolejnych miesiącach 2013 roku – podsumował zarząd spółki.

Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych na polskim rynku marek, która zajmuje pozycję lidera w segmencie obuwia ze średniej i wyższej półki. Sieć sprzedaży obejmuje ponad 87 salonów firmowych w Polsce i za granicą.

Simple Creative Products to czołowa marka na polskim rynku luksusowej odzieży damskiej, oparta na bezpretensjonalnej prostocie, wyrafinowanym, eleganckim i kreatywnym wzornictwie. Sieć sprzedaży liczy obecnie ponad 48 salonów firmowych znajdujących się w najlepszych lokalizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.