Sklep Empik

Grupy EM&F odnotowała w I polowie 2013 roku wzrost przychodów o 4 proc. r/r do 1 478 mln zł. – podano w komunikacie spółki.

Grupa Smyk odnotowała wysoką dynamikę sprzedaży +12 proc. r/r, dzięki bardzo dobrym wynikom sklepów Smyk w Polsce i Rosji.

W salonach Empik zanotowano znaczący wzrost udziału produktów z kategorii pozawydawniczej. W I połowie tego roku nastąpiło też otwarcie pierwszego sklepu Empik Express.

W segmencie Moda i Uroda nastąpiło zamknięcie kolejnych 12 sklepów w ramach procesu restrukturyzacji, przeniesienie sklepów River Island oraz OVS do spółek joint venture oraz podwyższenie do 42 mln zł wyceny do wartości godziwej udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

Największą dynamikę sprzedaży wykazały sklepy z Grupy Smyk (ze względu na rozwój sieci i pozytywne LFL). Struktura przychodów Grupy EM&F wg segmentów w I połowie 2013 r. jest zbliżona do poprzedniego roku.

W I połowie 2013 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 1,1 proc. r/r. Do pozytywnego wyniku przyczyniły się przede wszystkim sklepy z Grupy Smyk, w tym w szczególności wyniki sprzedaży Smyk Polska, gdzie przychody LFL wzrosły o 9,4 proc. r/r.

Kolejny kwartał z bardzo wysoką dynamiką sprzedaży Grupa odnotowała w segmencie e-commerce, gdzie sprzedaż rośnie we wszystkich kategoriach produktów, w tym nowo wprowadzonych takich jak ubrania, buty, elektronika oraz kosmetyki.

Grupa Moda i Uroda, w której dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji odnotowano pozytywne dynamiki sprzedaży LFL (największe wzrosty zanotowała marka River Island).

W Grupie Moda i Uroda zysk EBITDA wzrósł o 38 mln zł. W I połowie 2013 r., Grupa objęła udziały w trzech jednostkach współzależnych: RI Fashion Sp. z o.o. (spółka prowadząca w Polsce sieć sklepów River Island, działająca w modelu joint venture, w którym drugim udziałowcem jest właściciel marki River Island), Waterview Fashion B.V. (spółka prowadząca w Polsce i Rosji sieć sklepów River Iskand, w którym drugim udziałowcem jest właściciel marki River Island) oraz Venetian Fashion Netherlands B.V. (spółka prowadząca w Rosji sieć sklepów OVS, działająca w modelu joint venture, w którym drugim udziałowcem jest właściciel marki OVS). Udziały te objęto w zamian za wkłady pieniężny i rzeczowy. Początkowe ujęcie powyższych udziałów zostało dokonane w oparciu o ich wartości godziwe, a nadwyżka wartości godziwej ponad wkład majątkowy Grupy EM&F wynosząca 42 mln zł została zaprezentowana jako osobna pozycja w rachunku wyników – podano w komunikacie.

Dług netto Grupy EM&F na koniec II kwartału 2013 r. wyniósł 759 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do II kwartału 2012 r. o 80 mln zł, na co wpływ miały wydatki związane z wykupem udziałów mniejszościowych w II połowie 2012 r. oraz I połowie 2013 r. na kwotę 37 mln zł. Ponadto, negatywny wpływ na poziom długu netto, jak poinformowano, miał kapitał obrotowy, który zwiększył się o kwotę 58 mln zł w stosunku do I połowy 2012 r.

Na koniec czerwca 2013 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 344,954 mkw. i liczyła 645 placówek, z wyłączeniem sklepów prowadzących działalność zaniechaną.

Od początku roku sieć handlowo-usługowa Grupy EM&F powiększyła się o 14 placówek (netto, licząc zamknięcia). Największy rozwój sieci nastąpił w Grupie Smyk – zostało otwartych 12 sklepów w pięciu krajach: w Polsce, Niemczech, Rosji, Turcji i pierwszy sklep w Czechach (w CH Cerny Most w Pradze).

Liczba salonów Empik nie powiększyła się od początku 2013 r. – zostały otwarte 3 salony i tyle samo sklepów zostało zamkniętych.

W segmencie Moda i Uroda w I połowie 2013 r. zostało zamkniętych 25 sklepów, w tym 24 sklepy marek, z którymi zostały rozwiązane umowy franczyzowe w ramach restrukturyzacji portfela. Do zamknięcia w najbliższych miesiącach pozostały jeszcze tylko 2 sklepy Wallis w Polsce. Ponadto w 2013 r. otwarto sklep GAP we Wrocławiu, sklep OVS w Krasnodarze oraz outlet multibrandowy w Warszawie.

Łączne wydatki inwestycyjne w I połowie 2013 r. wyniosły 80 mln zł, co oznacza spadek o 31 proc. r/r. Nakłady na nowe punkty zmniejszyły się o 37 proc. r/r do 32 mln zł, ze względu na wysoką bazą w 2012 r., gł. z powodu ograniczenia ekspansji z uwagi na zauważalne oznaki spowolnienia gospodarczego w niektórych segmentach sprzedaży detalicznej.

W planach spółki na II połowę 2013 roku jest m.in. uruchomienie nowej odsłony empik.com między innymi z udoskonaloną wyszukiwarką i stroną startową oraz planowane uruchomienie sklepu internetowego Spiele Max w IV kwartale br.

Spółka planuje także wprowadzenie na rynek kolejnej marki własnej – będą to kosmetyki i akcesoria dla niemowląt Smiki.