Salon Smyk
Salon Smyk, EM&F

Przychody ze sprzedaży w salonach Empik w I połowie br. wyniosły 439 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. r/r, a na bazie LFL  spadła o 4,5 proc. r/r. Słabsza sprzedaż LFL wynika głównie ze spowolnienia gospodarczego, które przełożyło się na spadek sprzedaży detalicznej w Polsce. Pomimo spadku liczby klientów odwiedzających salony (-2,0 proc. r/r) oraz wartości pojedynczej transakcji (-2,4 proc. r/r), dzięki licznym akcjom promocyjnym, rozszerzeniu oferty, poprawie obsługi i ekspozycji towaru – w salonach Empik zwiększył się wskaźnik konwersji (stosunek liczby klientów odwiedzających salony sprzedaży do liczby dokonanych transakcji) oraz marża brutto na sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży książek w salonach Empik oraz empik.com wyniosły 207 mln zł i były o 0,1 proc. wyższe w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży książek został odnotowany, pomimo że w tym okresie rynek książki ogółem spadł o 12 proc. (dane na podstawie panelu GFK za styczeń-maj 2013). Ponadto Empik wypracował wyższą marżę brutto na książkach zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i procentowych.

Najlepszą kategorią w salonach Empik, pod względem wzrostu sprzedaży i marży – są art. pozawydawnicze (m.in. podarunkowe, papiernicze, wyposażenia wnętrz, podróżnicze, przybory szkolne, zabawki, etc.). Sprzedaż tych artykułów wzrosła w I połowie 2013 r. o 19 proc. r/r, a marża brutto o 25 proc. r/r. Jest to rezultat rosnącego zainteresowania klientów tym asortymentem, ciągłego poszerzania oferty o interesujące, wysokiej jakości produkty, a także atrakcyjnej oferty cenowej i licznych promocji. Prasa jest najsłabszą kategorią z tendencją spadkową ze względu na ogólne zmniejszenie popytu.

W I połowie br. w Grupie Smyk zostało otwartych łącznie 12 nowych sklepów, w tym w: Polsce, Niemczech, Rosji, Turcji oraz pierwszy sklep w Czechach. Na koniec czerwca 2013 r. Grupa Smyk liczyła 187 sklepów.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12 proc. do 523 mln zł, a na bazie porównywalnych sklepów wzrost wyniósł 3,5 proc. r/r. Wzrost sprzedaży został wypracowany głównie dzięki bardzo dobrym wynikom sklepów Smyk w Polsce.

W Grupie Smyk udział ubranek oraz butów dziecięcych w strukturze sprzedaży wzrósł w I połowie br. do rekordowego poziomu 33,5 proc. (32,9 proc. w I połowie 2012 r.). Zabawki stanowiły 38 proc. sprzedaży w I połowie 2013 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy Moda i Uroda na bazie porównywalnych sklepów LFL wzrosły w I połowie 2013 r. o 1,5 proc. r/r, a całkowite przychody spadły o 2 proc. r/r do 322 mln zł. W I połowie 2013 r. marża brutto wyniosła 121 mln zł (spadek o 18 proc. r/r). Spadek nastąpił w sieciach sklepów franczyzowych, natomiast marża brutto z działalności hurtowej wzrosła.

Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na znaczący wzrost zysku EBITDA Grupy Moda i Uroda jest podwyższenie do 42 mln zł wyceny do wartości godziwej udziałów w jednostkach współzależnych RI Fashion sp. z o.o. i RI Fashion JV Rosja (spółki prowadzące w Polsce i Rosji sieć sklepów River Island, działające w modelu joint venture, w których drugim udziałowcem jest właściciel marki River Island) oraz Venetian Fashion Netherlands B.V. (spółka prowadząca w Rosji i na Ukrainie sieć sklepów OVS, działająca w modelu joint venture w którym drugim udziałowcem jest właściciel marki OVS).

W Polsce całkowite przychody ze sprzedaży spadły w I połowie 2013 r. o 19 proc. r/r do 79 mln zł, ze względu na przeniesienie na początku 2013 r. do spółki joint venture zarządzania siecią sklepów River Island. Obecnie wyniki tych sklepów są konsolidowane jako udział w zysku bądź stracie jednostek wspózależnych.

Na bazie LFL przychody ze sprzedaży tego segmentu w Polsce obniżyły się o 2,3 proc. r/r, ze względu na znaczący spadek liczby odwiedzających sklepy (-19 proc. r/r na bazie LFL). Najlepsze wyniki sprzedaży osiągnęły sklepy River Island (9 punktów) – wzrost przychodów LFL o 3,9 proc. r/r, a marża brutto LFL wzrosła o 5,3 proc. r/r.

Przychody ze sprzedaży LFL sieci Esprit w Polsce (łącznie 19 punktów) w I połowie 2013 r. wzrosły o 1,9 proc. r/r, w efekcie poprawy konwersji, średniej wartości zakupów, lepszego zarządzania zapasem oraz wielu działań promocyjno-handlowych. W marcu br. został otwarty pierwszy salon Esprit w nowym koncepcie w Złotych Tarasach. Z kolei w II kwartale br. została wprowadzona nowa linia ubrań Trend.

Przychody ze sprzedaży LFL w sklepach marki Aldo w Polsce (17 punktów) wzrosły o 1,1 proc. r/r, pomimo spadku ruchu klientów o 11 proc. r/r. Sklepom Aldo udało się zwiększyć sprzedaż i marże dzięki poprawie konwersji oraz średniej wartości zakupów.

Przychody LFL marki GAP wzrosły o 1,1 proc. r/r (wynik dotyczy jednego sklepu), a ruch klientów wzrósł o 13 proc. r/r. Obecnie funkcjonują trzy sklepy tej marki. Wyniki sprzedaży po trzech miesiącach są bardzo obiecujące.

Przychody ze sprzedaży LFL sieci New Look w Polsce (11 sklepów) spadły o 6,1 proc. r/r, natomiast ruch klientów spadł aż o 14 proc. r/r. Poprawiły się natomiast wskaźniki konwersji, średnia wartość zakupów oraz marża brutto i zysk EBITDA, co jest efektem zmiany polityki handlowej, polegającej na zmniejszeniu wyprzedaży i promocji na rzecz korzystniejszego obrotu towarem.