Rank Progress

Po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku Rank Progress odnotował 20,3 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów). Jednocześnie legnicka spółka osiągnęła 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego, wobec 39,8 mln zł straty w tym samym okresie przed rokiem. Na poziomie netto grupa wykazała 10,1 mln zł straty.

Zarząd podkreśla, że spółka wykazałaby 11,5 mln zł zysku netto, gdyby nie jednorazowe zdarzenie, które sprowadziło wynik pod kreskę. Niezależni rzeczoznawcy ocenili, że zmiana przeznaczenia ostatniego piętra Galerii Piastów z funkcji handlowej na rozrywką obniżyło wartość nieruchomości o 5 mln euro.

– Przeprowadziliśmy modernizację Galerii Piastów, dedykując zgodnie z przyjętą dla niej nową strategią, górną kondygnację na park rozrywki. Nie zgadzamy się z tak dużą skalą przeszacowania, ale nie mamy na decyzję biegłego żadnego wpływu. Przemodelowanie legnickiej galerii w format handlowo-rozrywkowy to przemyślany krok. W dłuższym horyzoncie zwiększy to atrakcyjność obiektu dla najemców i potencjalnych inwestorów – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

Spółka w zakończonym półroczu oddała do użytku park handlowy w Grudziądzu i zrealizowała dużą część galerii Brama Pomorza w Chojnicach oraz średnioformatowego obiektu w Oleśnicy. Wraz z pozytywną zmianą wyceny pozostałych nieruchomości, głównie wskutek wzrostu kursu euro, pozwoliłoby to firmie rozpoznać w zysku 36,3 mln zł. Negatywny wpływ obniżenia wartości nieruchomości w euro sprawił jednak, że wynik na nieruchomościach wyniósł ostatecznie 15,7 mln zł.

Drugim kluczowym czynnikiem powodującym, że wynik netto nie osiągnął zakładanego poziomu były przesunięcia w realizacji parku handlowego w Krośnie, Mielcu i Pile. Nastąpiły one wskutek przeciągających się procedur odwoławczych w przypadku dwóch pierwszych lokalizacji. Jeśli chodzi o planowane śródmiejskie centrum handlowe w Pile, to spółka postanowiła zgłosić projekt do programu JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas).

– Ten unijny fundusz umożliwia pozyskanie refinansowania na projekty związane m.in. z rewitalizacją przestrzeni miejskiej. Z uwagi na korzyści płynące z potencjalnego uczestnictwa w programie, zdecydowaliśmy dostosować projekt do jego wymogów, a to wiązało się z koniecznością wystąpienia o nowe pozwolenie na budowę. W krótkim horyzoncie opóźni to inwestycję, ale w dłuższym może sprawić, że będzie ona bardziej opłacalna – tłumaczy Jan Mroczka.

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz brak możliwości przewidzenia wpływu przeszacowań nieruchomości na wynik i tempo toczących się obecnie procedur administracyjnych, zarząd odwołał prognozę finansową na 2013 r.

– Będziemy z pełną determinacją dążyć do tego, żeby zysk w tym roku był jak najwyższy. Nie jesteśmy jednak w stanie w tej chwili wystarczająco precyzyjnie oszacować, jaki on będzie. Dlatego zamiast korygować prognozę, postanowiliśmy ją odwołać – dodaje Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress.

Warto jednocześnie odnotować, że w pierwszym półroczu wartość aktywów Rank Progress zwiększyła się o ponad 100 mln zł rok do roku, osiągając poziom 965 mln zł. Spółka obniżyła w tym samym czasie zadłużenie krótkoterminowe o 25 proc. do kwoty 107,6 mln zł. Pozwoliło to, mimo zakończonej w czerwcu br. emisji obligacji wartych prawie 132 mln zł oraz pozyskania dodatkowych kredytów inwestycyjnych, utrzymać stopę zadłużenia ogólnego na poziomie 53,3 proc. sumy bilansowej.

W drugiej połowie roku zarząd Rank Progress będzie skupiał się na przyspieszeniu realizacji rozpoczętych i planowanych inwestycji. W październiku do użytku oddana zostanie galeria w Chojnicach, w pierwszych tygodniach przyszłego roku zaś park handlowy w Oleśnicy. Trwają również zaawansowane rozmowy, dotyczące sprzedaży Galerii Świdnickiej. Ich rezultatu można spodziewać się, zdaniem zarządu, w ciągu 3-4 miesięcy.