E-commerce
E-commerce

Rynek e-commerce w Polsce nadal jest zieloną wyspą. Potwierdzają to najnowsze badania nastrojów przedstawicieli e-sklepów, których wyniki są radykalnie odmienne od rezultatów przedstawicieli tradycyjnych biznesów – wynika z raportu firmy Cube Research.

Z raportu wynika, że co druga firma e-commerce (55 proc.) deklaruje, że w ostatnim roku wartość sprzedaży utrzymała tendencję wzrostową, a ponad 70 proc. właścicieli sklepów prognozuje wzrost w kolejnych dwunastu miesiącach. Istnieje silne przekonanie, że rynek rośnie i będzie wzrastał, co nie oznacza, że nie występują bariery utrudniające jego rozwój.

Cube Research w ramach projektu „Co nakręca e-commerce?” przeprowadził badanie wśród przedstawicieli polskich sklepów internetowych, aby określić ich potencjał rozwojowy na tle konkurencji, a także wyodrębnić najistotniejsze bariery w prowadzeniu działalności.

W badaniu wzięły udział 463 sklepy internetowe, wylosowane spośród ponad 9 tys. sklepów. Struktura firm, które wzięły udział w badaniu odpowiada strukturze e-commerce w analogicznych projektach przeprowadzonych w Polsce.

Według analityków na tle innych biznesów, sklepy internetowe zachowały zaskakująco dobrą kondycję. Mimo to, wielu właścicieli wskazuje na przeszkody z którymi musi codziennie się mierzyć. Okazuje się, że trzy spośród pięciu największych barier spowalniających rozwój e-commerce związane są z szeroko rozumianą działalnością państwa. Na tle innych biznesów w Polsce, segmentacja sklepów internetowych nastraja do optymizmu. Ich właściciele wydają się być bardziej zaangażowani, otwarci na ekspansję, dążący do zdobycia dominującej pozycji na rynku. Najlepiej świadczy o tym fakt, że największy segment rynku, liczący 41 proc. stanowią tzw. zdobywcy. Dążą oni to tego, aby ich sklep stał się najlepszy w branży.

Ponad 28 proc. to właściciele tzw. aktywni chcący rozwijać sklep w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenia. Ponad 22 proc. graczy na rynku jest tzw. naśladowcami, mającymi swój plan i szukającymi różnych rozwiązań u konkurencji. Tylko 8 proc. to właściciele zwani pasywnymi, którym wystarcza obecna kondycja sklepu. Natomiast 1 proc. straciło motywację i chce zająć się czymś innym.

Jak twierdzą specjaliści Cube Research w branży tradycyjnych przedsiębiorstw, zdobywcy stanowią dużo mniej liczną grupę 11 proc. (w porównaniu do 41 proc. zdobywców na rynku e-commerce). Pokazuje to, że właściciele sklepów internetowych mają bardziej śmiałe i dalekosiężne wizje. W small biznesie, mamy za to więcej właścicieli aktywnych (40 proc.), mniej naśladowców (8 proc.) i aż 25 proc. właścicieli pasywnych (w por. z 8 proc. w e-commerce). Na działalności przestało zależeć 11 proc. badanych (tylko 1 proc. w e-commerce).

Ponad 66 proc. właścicieli sklepów twierdzi, że ma jasną wizję rozwoju sklepu, działa zgodnie z wyznaczoną strategią i stawianymi celami. Identyczna liczba (66 proc.) ankietowanych, zwraca uwagę na to, aby właściwie reagować na potrzeby rynku w zmieniających się warunkach.

Ponad 60 proc. przedsiębiorców deklaruje chęć rozwijania i ekspansji działalności, a tylko 23 proc., nie czuje potrzeby zbyt dużego rozwoju, woli mieć samodzielną kontrolę nad swoim biznesem. Ponad 58 proc. właścicieli sklepów uważa, że ich firma jest jednocześnie ich największą pasją, a tylko 14 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

Zdaniem Cube Research ponad 54 proc. właścicieli sklepów dąży do tego, aby firma stała się branżowym liderem. Natomiast blisko połowa ankietowanych ma świadomość, że aby przetrwać na konkurencyjnym rynku, należy postawić na innowacje i rozwój technologii. Zastanawiający jest wysoki odsetek (27 proc.) sklepów, które nie widzą potrzeby stawiania na technologię i innowacje.

Ponad 76 proc. właścicieli twierdzi, że woli prowadzić własną działalność niż pracować u kogoś. Jedynie 4 proc. uważa, że lepiej byłoby znaleźć spokojną pensję na etacie. 55 proc. e-przedsiębiorców twierdzi, że jeśli sklep, który prowadzą nie odniesie sukcesu, założą kolejny biznes.