Tesco
Tesco

W pierwszym półroczu sieć Tesco uzyskała 1,6 mld funtów zysku ze sprzedaży. Najlepsze wyniki udało się jej osiągnąć na brytyjskim rynku. W Polsce sieć nadal notuje spadki sprzedaży.

W Polsce, sprzedaż porównywalna spadła w drugim kwartale roku finansowego 2013/14 o 4,5 proc., wobec spadku o 8,2 proc. w pierwszym kwartale.

Zmniejszenie się sprzedaży w Polsce i Irlandii, jak poinformowano w komunikacie, związane jest z utrzymującą się sytuacją spadku zaufania konsumentów. Na zyski operatora negatywnie wpłynęła także zmiana regulacji podatkowych na Węgrzech.

Jak poinformowano, działalność Tesco w Polsce i Irlandii nie ogranicza się wyłącznie do otwierania nowych sklepów. Spółka koncentruje się także na mniejszych formatach i rozwoju sprzedaży online.

– Podobnie jak w przypadku wielu polskich firm, również na nasze wyniki finansowe w pierwszej połowie roku duży wpływ miała trudna sytuacja gospodarcza. Wprowadziliśmy zatem w życie plany, które pomagają nam lepiej dostosowywać się do nowych warunków na rynku. Cieszę się, że te właśnie działania oraz rozpoczęte inwestycje już zaczynają przynosić korzyści naszym klientom. Skoncentrowaliśmy się na ciągłej pracy nad podwyższaniem jakości żywności i rozwojem innowacyjnych kanałów sprzedaży, jak Tesco Ezakupy. Rozwijamy program Clubcard, markę modową F&F i inwestujemy w unowocześnianie naszych sklepów. To znalazło już swoje odzwierciedlenie w poprawie wyników na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy tego roku i pozwoli nam wrócić na ścieżkę wzrostu w jego drugiej połowie – powiedział Ryszard Tomaszewski, prezes Tesco Polska.

W ostatnim półroczu Tesco otworzyło pięć nowych sklepów, w tym trzy hipermarkety. Przebudowa sklepu w Warszawie przy ul. Górczewskiej do formatu Extra pozwoliła znacznie wzmocnić asortyment świeżej żywności, powiększyć stoisko F&F oraz otworzyć największą w Polsce samoobsługową restaurację Bistro. Liczba samoobsługowych restauracji Bistro powiększyła się o kolejne 7 placówek, zwiększając całkowitą liczbę Bistro i odświeżonych działów Grill do ponad 60.

W ramach Tesco Polska działa ponad 400 sklepów, do których należą zarówno hipermarkety, jak i małe osiedlowe supermarkety. Tesco zatrudnia w Polsce ponad 28 tys. pracowników i przyczynia się do gospodarczego rozwoju regionów inwestując w lokalne produkty i współpracując z lokalnymi dostawcami.