Przemysław Felicki, CBRE
Przemysław Felicki, CBRE

O to jak wygląda potencjał naszego rynku handlowego na tle Europy i jakiego typu projektami w Polsce interesują się zagraniczni inwestorzy pytamy analityków z firmy CBRE.

– Polska nadal utrzymuje wysokie notowania wśród inwestorów. Aktywność wykazują szczególnie ci inwestorzy, którzy mają już w Polsce swoje aktywa, choć obserwujemy też napływ nowych graczy z Azji oraz USA – twierdzi Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych w CBRE w Polsce.

W opinii eksperta inwestorzy patrzą na wszystkie segmenty rynku, czyli na nieruchomości biurowe, handlowe oraz logistyczne.

– W przypadku handlu koncentrują się na pozyskaniu dominujących centrów handlowych zlokalizowanych w pięciu – sześciu większych miastach, z ustabilizowaną sytuacją i dobrymi wynikami (tzw. core assets). Rośnie też zainteresowanie obiektami nie należącymi obecnie do grupy najlepszych centrów handlowych, często mieszczącymi się w mniejszych miastach, które dzięki np. rozbudowie, modernizacji  czy rekomercjalizacji  mogłyby zacząć przynosić większe zyski – mówi Przemysław Felicki.

Zdaniem dyrektora Rynków Kapitałowych w CBRE, zainteresowanie inwestorów jest duże jednakże przed podjęciem decyzji o nabyciu bardzo wnikliwie analizują dziś potencjalny obiekt do zakupu.

– Patrzą na szereg elementów – stabilność dochodów, poziom czynszów, przychody dodatkowe, obroty generowane przez najemców, odwiedzalność, otoczenie rynkowe, itp. Bardzo szczegółowo badają też sytuację większych najemców, którzy są kluczowi dla funkcjonowania obiektu. Analizują ich plany na przyszłość, a także warunki najmu, na jakich weszli do obiektu oraz otrzymane przez nich zachęty – podsumowuje Felicki.