Carrefour
Carrefour

Firma Carrefour odnotowała w trzecim kwartale 2013 r. sprzedaż na poziomie 21,1 mld euro. Oznacza to wzrost o 2,7 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. W samej Polsce sprzedaż spadła o 1,6 proc. i wyniosla 5,4 mld euro.

Tylko we Francji sprzedaż Carrefour wyniosła 10,1 mld euro (jest to wzrost o 1,4 proc.), a w pozostałych krajach – 10,9 mld euro (wzrost o 3,8 proc.). Po dziewięciu miesiącach firma zanotowała sprzedaż na poziomie 62,1 mld euro (wzrost o 1,8 proc.).

Jak informuje firma, Carrefour w samej Francji generuje około połowy przychodów grupy. W kraju tym we wszystkich formatach (hipermarkety, supermarkety, convenience store oraz inne) zanotowany został w trzecim kwartale wzrost sprzedaży o 1,4 proc. do poziomu 10,1 mld euro.

Sprzedaż Carrefour w tym kraju wzrosła prawie we wszystkich formatach: hipermarkety zanotowały sprzedaż w wysokości 5,4 mld euro ( wzrost o 2 proc.), supermarkety – 3,4 mld euro (spadek o 0,3 proc.), convenience i pozostałe formaty – 1,2 mld euro ( wzrost o 3,7 proc.).

Firma nie ukrywa faktu, że ma problemy w niektórych krajach Europy. Wśród tych państw jest Polska. W naszym kraju sprzedaż wyniosła 5,4 mld euro, co oznacza spadek o 1,6 proc. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż wzrosła o 11,2 proc., a w Azji o 3,7 proc.

W trzecim kwartale grupa zdecydowała się na ekspansję w formacie convenience (145 otwartych lokali – 91 zamkniętych). Carrefour zmniejszył liczbę supermarketów (15 nowych – 57 zamkniętych).

Carrefour na całym świecie posiada obecnie 9893 placówek, w tym 1386 hipermarketów, 2878 supermarketów, 5456 lokali w formacie convenience store oraz 173 punkty formatu cash & carry.