Nowa kolekcja Próchnik
Nowa kolekcja Próchnik

III kwartał bieżącego roku Grupa Kapitałowa Próchnik SA zamknęła przychodami na poziomie niemal 7,1 mln zł (wzrost do III kwartału 2012 o niemal 38 proc.) i wynikiem netto 1.174 tys. zł (wobec straty 337 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Przychody narastająco po trzech kwartałach 2013 r. wzrosły o 44 proc. (z 14,6 mln zł w 2012r. wobec 21,1 mln zł w bieżącym roku) a wynik netto narastająco osiągnął ponad 1,9 mln zł. Na znaczącą poprawę w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim: poprawa osiąganych marż, wzrost skali działalności związany w dużej mierze z przejęciem Grupy Rage Age, wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego dla sprzedawców, wprowadzenie linii damskiej pod marką Rage Age oraz wykorzystanie zasobów tkanin zgromadzonych w latach ubiegłych.

Jak już informowaliśmy zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Equity Doctors sp. z o.o. oraz przyjął i zatwierdził plan połączenia. Obydwie spółki prowadzą działalność w ramach jednej grupy kapitałowej. Equity Doctors sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem sieci sprzedaży detalicznej odzieży marki Rage Age na rynku polskim.