Inwestycje
Inwestycje

Firma doradcza CBRE, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, odnotowała w 2013 roku wzrost wartości i ilości transakcji kupna-sprzedaży gruntów w całej Polsce. W 2013 roku całkowita wartość transakcji, w których doradzali negocjatorzy CBRE z działu doradztwa deweloperskiego, wyniosła blisko 350 mln zł. Sprzedano lub kupiono tereny, na których można wybudować ponad 270 tys. mkw. powierzchni zabudowy o różnym przeznaczeniu

– W ostatnich latach nowoczesne projekty handlowe cieszyły się niezmiennie dużą popularnością. Z tego względu wielu właścicieli terenów teoretycznie nadających się pod handel wykonało pracę zmierzającą do ich przygotowania pod tym kątem. W polskich uwarunkowaniach prawnych praca planistyczna oraz techniczna związana z przygotowaniem infrastruktury drogowej jest jedną z najbardziej czasochłonnych i problematycznych kwestii. Z tego też względu podaż działek i projektów pod funkcje handlowe zaczęła stopniowo wzrastać. Niemniej w tym samym czasie wolumen podaży nowoczesnej, zrealizowanej powierzchni handlowej na tyle wzrósł, że dzisiaj zainteresowaniem inwestorów cieszą się już tylko najlepsze lokalizacje z odpowiednim, niewyczerpanym wciąż ‘catchmentem’. W tym sensie podaż w zakresie dużych projektów przewyższa popyt, czy też mówiąc dokładniej, podaż nie jest dobrze dostosowana do popytu – komentuje w rozmowie z portalem Retailnet Mikołaj Martynuska, dyrektor działu doradztwa deweloperskiego w CBRE

– Z tego również powodu zainteresowanie inwestorów nowymi projektami nie przeniosło się szczególnie na rynek transakcyjny w zakresie znaczących transakcji. Niezależnie od tego widać wciąż bardzo dużą aktywność mniejszych formatów, którym łatwiej wpisać się w nisze rynkowe, a jednocześnie obciążone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym i komercyjnym: łatwiej je sfinansować i skomercjalizować.

– W najbliższym roku spodziewamy się kontynuacji tego trendu: wzrastającej specjalizacji, poszukiwania projektów dostosowanych do potrzeb zarówno najemców jak i kupujących, nieprzekraczających pewnych barier cenowych. Należy przy tym pamiętać, że coraz bardziej wymagający najemcy i ich rosnące oczekiwania finansowe będą mieć negatywny wpływ na ceny ziemi. Dzisiaj za najlepsze projekty w największych aglomeracjach – z wyłączeniem Warszawy – trudno spodziewać się cen wyższych niż 300–500 euro za metr kwadratowy powierzchni wynajmowalnej. Chyba jedynie w przypadku Warszawy w uzasadnionych przypadkach można mówić o wyższych cenach.

– Taka segmentacja rynku w zakresie dużych projektów oznacza przede wszystkim koncentrację na istniejących, ale przestarzałych obiektach, nadających się do całkowitej modernizacji. W zakresie mniejszych projektów na rynku wciąż jest dość dużo miejsca pod nowe, ‘greenfieldowe’ projekty i takich na pewno należy się spodziewać zarówno w dużych, jak też mniejszych aglomeracjach – podsumowuje Mikołaj Martynuska.

Firma CBRE prognozuje też, że przyszły rok może przynieść także większą aktywizację zasobów nieruchomościowych dotychczas ‘zamrożonych’ po okresie ostatniej hossy, a także kolejne sprzedaże zarówno spółek Skarbu Państwa, jak i nieruchomości pozostających w posiadaniu spółek państwowych. Kolejnym trendem będzie większa aktywność rodzimych deweloperów, szczególnie z rynków regionalnych.