E-commerce

Pomimo rosnącej popularności e-commerce wielu Polaków wybiera zakupy w centrach handlowych. Co więcej, ponad 1/3 traktuje je jako ciekawą formę spędzenia wolnego czasu. W jaki sposób galerie handlowe powinny rywalizować o klienta ze sklepami internetowymi, pokazuje raport: „Jak sprostać wyzwaniom? Komunikacja centrów handlowych w dobie walki o klienta”, przygotowany przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania SW Research

Wyniki badania pokazują, że wyjście do centrum handlowego nie służy jedynie zakupom, ale poszukiwaniu wartości dodanej, której nie mogą zapewnić sklepy online. 36 proc. klientów deklaruje, że przychodzi do galerii także po to, aby skorzystać z oferty rozrywkowej centrum. Dla 26 proc. jest to miejsce spotkań, a 20 proc. odwiedza je, aby skorzystać z oferty usługowej.

– Galerie handlowe coraz częściej stają się niejako centrum miejskiego życia. Wykorzystując ten potencjał i reagując na zmiany w otoczeniu, zarządzający centrami dostosowują ich funkcjonalności do ewaluujących potrzeb społeczeństwa i rozwijają kolejne obszary swojej działalności. Ważne jednak, aby wyznaczony profil rozwoju był adekwatny do potrzeb i opierał się na odpowiedniej strategii komunikacji z otoczeniem – komentuje Anna Wrzosk, Consultant & Project Leader w On Board PR Ecco Network.

Według uczestników badania najważniejszymi zaletami robienia zakupów w galerii handlowej w porównaniu do sklepów internetowych są możliwość obejrzenia i dotknięcia produktów (72 proc.) oraz oceny jakości towaru (54 proc.). Dla blisko połowy respondentów ważne było także natychmiastowe odebranie zakupów (49 proc.) oraz porównanie różnych produktów (47 proc.). Niemal co trzecia osoba za zaletę uznała skorzystanie z porady obsługi sklepu oraz łatwość zwrotów lub wymiany towarów. Robienie zakupów ze znajomymi doceniło 27 proc. badanych.

Z kolei ponad połowa badanych jako główne zalety robienia zakupów w sklepach internetowych wymieniła możliwość dostawy produktu bezpośrednio do domu (63 proc.), oszczędność czasu (61 proc.), a także niższą cenę (54 proc.). Trzech na dziesięciu respondentów wskazało na łatwy dostęp do opinii innych klientów o produkcie, a jedna czwarta – na możliwość porównania różnych produktów z tej samej kategorii.

– Praktycznie nieograniczony dostęp do internetu, już nie tylko w domu czy pracy, ale prawie wszędzie – za pośrednictwem smartfonów czy tabletów – widocznie przełożył się na popularność i szybki rozwój e-commerce. A im częściej Polacy korzystają ze sklepów internetowych, tym bardziej traktują galerię handlową tylko jako przymierzalnię. Czy i nasze galerie wkrótce będą zmagać się z plagą tzw. window shopping? A może wykorzystają efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline) i znajdą sposób na zatrzymanie klienta w swoich progach? Fakt, że klienci coraz częściej szukają informacji o interesujących ich produktach w internecie, pokazuje, że to tam w dużej mierze powinna się przenieść komunikacja z klientami – podsumowuje Elwira Jastrzębska, Consultant & Project Leader w On Board PR Ecco Network, współautorka raportu.

Raport pt. „Jak sprostać wyzwaniom? Komunikacja centrów handlowych w dobie walki o klienta” przygotowany został przez On Board PR Ecco Network na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez SW Research na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Jego celem było poznanie trendów na rynku centrów handlowych, ocena potencjału komunikacyjnego, szans oraz zagrożeń dla tego typu obiektów.

Zastosowano metodę internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI). Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 72 lat. Zebrano łącznie tysiąc w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby.