Sposób, w jaki klienci sklepów online angażują się w interakcję z producentami i markami stale ewoluuje. Wymaga to od detalistów uważnego przyglądania się doświadczeniom konsumentów, i stałego dopasowywania do nich swojej strategii rozwoju. Lou Casal, senior direktor w SDL, podzielił się z Evigo.com swoimi spostrzeżeniami na ten temat.

Świat bardzo się zmienił od czasów witryn tworzonych w celach informacyjnych dla przypadkowych klientów, którzy akurat natknęli się w sieci na stronę danej marki. Współczesny marketing wymaga optymalizacji interfejsu po stronie konsumenta tak, aby zwiększyć jego zaangażowanie podczas kontaktu z witryną, oraz udostępnić mu kilka kanałów sprzedaży. Według raportu Forrestera, jest to kluczowa kwestia, na którą firmy muszą zwrócić uwagę planując swój rozwój. Zaniedbanie jej może prowadzić do zostania w tyle daleko za konkurencją – nie tylko marketingowo, ale i finansowo.

Co jednak oznacza optymalizacja w kontekście zaangażowania konsumenta? Mamy z nią do czynienia, kiedy w przestrzeni interaktywnej pewna treść trafia do właściwego odbiorcy we właściwym czasie, i ma ona odpowiedni kontekst. W rezultacie konsument jest usatysfakcjonowany, a cała sztuka polega na tym, aby działo się tak za każdym razem, kiedy ktoś odwiedza naszą stronę.

Tradycyjnie, większość firm osiąga te rezultaty za pomocą WCM (Web Content Management – system służący do zarządzania treścią w witrynach online). Zawartość witryny wpływa na zaangażowanie klienta, a dzięki WCM możesz całkowicie zapanować nad tekstem czy obrazkami, które umieszczasz na swojej stronie. Mimo że dzisiejsze narzędzia WCM nadal stanowią podstawę dotarcie do klienta, to treść, którą zarządzamy z ich pomocą, zmienia się wraz z oczekiwaniami konsumentów.

Jeśli dobre zdjęcie jest warte tysiąc słów, to możemy spokojnie przyjąć, że dobre wideo warte jest tysiąca zdjęć. Klipy wideo to obecnie warunek konieczny do stworzenia atrakcyjnej dla konsumenta witryny online. Obecnie strona wizualna strony WWW pełni nieporównywalnie większą rolę niż dawniej. Platformy WCM muszą zatem zostać uzupełnione o zestaw narzędzi, który umożliwia sprawne zarządzanie zawartością cyfrową na przestrzeni całego systemu. Takie rozwiązanie oferuje DAM, czyli Digital Asset Management (ang. zarządzanie zasobami cyfrowymi).

Podczas gdy platform DAM istnieją już od wielu lat, dopier teraz zaczynają odgrywać znaczącą rolę w walce o zaangażowanie klienta. Rozwiązania DAM pozwalają na sprawne zarządzanie stroną wizualną witryny, od etapu jej tworzenia aż do archiwizacji. Mogą przechowywać pliki w różnych formatach, rozmiarach i rozdzielczościach. Zapewniają także dostęp z różnych poziomów firmy, dzięki czemu tą samą treścią mogą sprawnie zarządzać różne zespoły.

Nie oznacza to, że platform WCM odejdą w zapomnienie, a jedynie że wymagają one zmiany podejścia. Poza dostępem do wielu kanałów, obecne narzędzia WCM powinny charakteryzować się podejściem wysoce kontekstowym. W połączeniu z zasobami DAM, platformy WCM będą musiały oferować dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł, oraz integrować dane analityczne z systemem profilowania klientów.

Podsumowując, zawartość witryny nie jest tożsama z DAM. Ich połączenie natomiast oferuje pewną wartość dodaną, jest czymś więcej, niż tylko sumą ich funkcji. Wymogi współczesnego marketingu stawiają firmy przed koniecznością korzystania z obydwu rozwiązań, oraz stałego zwracania uwagi na kontekst przekazywanych informacji.

Lou Casal jest specjalistą ds. marketingu z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu globalnymi rozwiązaniami dla największych marek na świecie. W SDL Lou zajmuje się rozwiązaniami skoncentrowanymi wokół konsumenta, które pozwalają przedsiębiorcom sprostać wyzwaniom współczesnych rynków, wymagających stałego zaangażowania.

SDL specjalizuje się w optymalizacji treści witryn online w celu zainicjowania zaangażowania po stronie konsumenta. Poprzez zarządzanie zasobami, analizę danych z portali społecznościowych, i zarządzanie kampaniami merketingowymi, firma pomaga swoim klientom zrozumieć, czego oczekuje od nich współczesny konsument, oraz prawidłowo odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. SDL ma ponad 1,5 tys. klientów i 70 lokalnych biur w 38 różnych krajach.