Vistula
Vistula

Zarząd spółki Vistula Group SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2014 roku wyniosły około 72,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 15,4 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku wyniosła około 443,5 mln zł i była wyższa o około 11,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 30,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 12,4 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 230,1 mln zł i była wyższa o około 10,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W. Kruk) – wyniosły około 36,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku o około 11,5 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 172,3 mln zł i była wyższa o około 7,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.