Salon Intersport
Salon Intersport

Zarząd spółki Intersport SA poinformował, że łączne przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2014 roku wyniosły 24 254 tys. zł i były niższe o 12,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 27 597 tys. zł).

Jak poinformowano w komunikacie spółki, słabe wyniki w grudniu były spowodowane niesprzyjającą pogodą – brakiem aury zimowej.

Narastająco od stycznia do grudnia 2014 roku spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 217 182 tys. zł, zaś w analogicznym okresie 2013 roku odnotowała obrót w wysokości 219 891 tys. zł.

Wpływ na wyniki spółki Intersport poza pogodą ma także sezonowość sprzedaży artykułów sportowych. Jak już informowaliśmy, straty widoczne są szczególnie w trzecim kwartale, gdy spółka rokrocznie odnotowuje stratę. Z roku na rok spółka stara się ją ograniczać poprzez szereg działań związanych z aktywizacją sprzedaży oraz wzmocnieniem grup całorocznych.

Sieć Intersport Polska posiada obecnie 35 salonów sportowych w 23 największych miastach Polski.