Dayli

Spółka zarządzająca ogólnopolską siecią drogerii Dayli ma nowego prezesa – Annę Wierzbicką. Anna Wierzbicka będzie odpowiedzialna za realizację planu rozwoju, zakładającego podwojenie skali obecnej działalności do 300-350 sklepów na koniec 2017 roku.

Kerdos Group dynamizuje rozwój spółki zależnej Dayli Polska nie tylko poprzez zapewnienie finansowania szybkiego wzrostu sieci, ale również poprzez zaangażowanych menedżerów. Na stanowisko prezesa zarządu Dayli Polska sp. z o.o. 26 stycznia br. została powołana Anna Wierzbicka absolwentka studiów na Uniwersytecie Warszawskim (zarządzanie międzynarodowe, psychologia reklamy), a także Hochschule der Medien Stuttgart.

Z Kerdos związana od 2012

Anna Wierzbicka karierę zawodową rozpoczęła w McCann-Erickson, wspierała również rozwój Warner Bros., z Grupą Kerdos (do listopada 2014 r. Hygienika) związana od 2012 r.

– To bardzo dobry menedżer. Nowa prezes Dayli, będąca do tej pory dyrektorem generalnym spółki, jest bardzo ambitna, zmotywowana na osiągnięcie oraz realizację postawionych celów – mówi Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

Dotychczasowy prezes zarządu Dayli Polska – Kamil Kliniewski – pełni również funkcję prezesa zarządu Kerdos Group oraz niemieckiej spółki zależnej DC Service GmbH, będącej udziałowcem w luksemburskiej sieci Meng Drogerie.

170 drogerii Dayli w Polsce

Grupa kapitałowa Kerdos Group SA jest skupiona na działalności handlowej – detalicznej i hurtowej – w szczególności w zakresie artykułów higieny osobistej i chemii gospodarczej. Należy do niej sieć drogerii Dayli (obecnie blisko 170 lokalizacji w Polsce). W lipcu 2014 r. Kerdos Group rozpoczął proces przejmowania jedynych drogerii w Luksemburgu (Meng Drogerie). W ramach ekspansji na rynki Europy Zachodniej spółka analizuje możliwe przejęcia sieci drogerii m.in. w Niemczech i we Włoszech. W grudniu 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy warunkowej sprzedaży za 35 mln zł zakładu produkcyjnego – planowana finalizacja w 1 kwartał 2015 sprawi, iż wyłącznym zakresem działalności Kerdos Group będzie działalność handlowa.

Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst.