Płatność kartą, Shutterstock
Płatność kartą, Shutterstock

Z końcem stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa, która reguluje wysokość opłaty interchange.

Od teraz opłata interchange pobierana przez banki za płatności kartami debetowymi wynosi maksymalnie 0,2 proc. a za płatności kartami kredytowymi maksymalnie 0,3 proc.

Jest to kolejny krok w stronę rozwoju rynku obrotu bezgotówkowego w Polsce, o co POHiD walczy od niemal 14 lat. Przypomnijmy, POHiD w 2001 r. złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie postępowania antymonopolowego dotyczącego pobierania opłat interchange. Zwrócił tym uwagę Urzędu i opinii publicznej na niedopuszczalność pewnych praktyk, skutkujących jednostronnym kształtowaniem relacji na rynku płatności bezgotówkowych, ze szkodą dla rozwoju rynku i konsumenta. Do obniżenia poziomu interchange przyczyniło się niewątpliwie zaangażowanie wielu uczestników rynku obrotu bezgotówkowego, jak również organów ustawodawczych i organów administracji publicznej, w tym Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego.

Łatwiejszy obrót bezgotówkowy

Wchodząca w życie ustawa o usługach płatniczych eliminuje problemy zgłaszane przez uczestników polskiego rynku obrotu bezgotówkowego, których niestety nie rozwiązała nowelizacja z 1 lipca 2014. Odniesie pozytywny efekt w postaci skutecznej obrony polskiego rynku obrotu bezgotówkowego przed dominacją zagranicznych agentów rozliczeniowych. Obniżka poziomu interchange przyczyni się niewątpliwie do dalszego wzrostu ilości punktów akceptacji kart płatniczych, szczególnie w małych i średnich punktach handlowo-usługowych, poza dużymi ośrodkami miejskimi. Trend ten obserwujemy już teraz, po tegorocznej obniżce poziomu interchange do 0,5 proc. (z poziomu najwyższego w całej Unii Europejskiej). Świadczy o tym m.in. wzrost ilości instalowanych terminali POS w III kwartale 2014 (do ok. 50 proc. w stosunku do okresów poprzednich), rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych przez sieć handlową Biedronka (ok. 2,5 tys. nowych terminali), czy wzrost liczby i wartości płatności kartowych w III kwartale – odpowiednio o 13 proc. i 9 proc.

Korzystne warunki dla inwestycji

– Jako środowisko biznesowe cieszymy się, że Polska staje się krajem, w którym regulacje dotyczące nowoczesnych instrumentów płatniczych przyczyniają się do budowy konkurencyjnego i innowacyjnego rynku obrotu bezgotówkowego. Stwarza to korzystne warunki dla inwestycji oraz utrzymania i tworzenia miejsc pracy. Oczywistym skutkiem jest komfort zakupów i bezpieczeństwo transakcji konsumenckich – skomentował Maria Andrzej Faliński, dyrektor generalny POHiD.