robert szczepanek SCF

robert szczepanek SCF

Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm objęła patronat merytoryczny nad Shopping Center Forum 2015 Winter Edition. Podczas tegorocznej edycji firma będzie między innymi kontynuować temat problemów prawnych branży deweloperów centrów handlowych w Polsce.

– Nasz patronat merytoryczny nad ostatnim SCF był olbrzymim sukcesem. Poza intensywnym networkingiem, mogliśmy porozmawiać z czołowymi inwestorami i deweloperami centrów handlowych w Polsce o problemach, z jakimi boryka się dziś ta branża – mówi dla Retailnet Robert Szczepanek, radca prawny, założyciel, Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.

Rynek centrów handlowych

– Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas Forum stanowiły inspirację do powstania publikacji „Przewodnik Inwestora”, w całości przygotowanego i wydanego przez naszą kancelarię. Uwagi i spostrzeżenia, jakie poczyniliśmy, wykorzystaliśmy również w naszej zawodowej praktyce, między innymi do wprowadzenia zmian w projektach umów najmu centrów handlowych naszych klientów. Mieliśmy także szansę, by podzielić się z innymi uczestnikami Forum naszą wiedzą i doświadczeniem o rynku centrów handlowych. Stąd nie wahaliśmy się, by po raz kolejny objąć patronatem SCF, tym razem zimową edycję – dodaje.

Także tym razem Causa Finita skupi się na najważniejszych problemach prawnych dotyczących całego rynku centrów handlowych w naszym kraju.

– Podczas zimowej edycji SCF chcielibyśmy kontynuować temat problemów branży deweloperów centrów handlowych w Polsce. Nie ulega bowiem wątpliwości, że branża znajduje się aktualnie w defensywie, rynek zaś jest niesymetryczny i podaż powierzchni handlowej w znacznej mierze przewyższa popyt – twierdzi Robert Szczepanek.

– Chcielibyśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego taka sytuacja ma miejsce oraz zastanowić się nad sposobem powrotu do normalności. Pokłosiem takiej sytuacji jest oczekiwanie najemców, że deweloperzy przejmą odpowiedzialność za sukces komercyjny działalności detalicznej w ich lokalach. Prowadzi to do wielu nieporozumień i sporów, często znajdujących finał w sądach. Z naszych doświadczeń wynika, że szczera dyskusja w otwartej formule budzi największe zainteresowanie uczestników Forum.

Organizacja kancelarii

Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych obejmujących przede wszystkim nieruchomości komercyjne, takie jak centra handlowe oraz hotele.

Kancelaria podzielona jest na 4 departamenty: korporacyjny, procesowy, komercjalizacji oraz rynku hotelarskiego. Departament komercjalizacji zajmuje się obsługą prawną procesu najmu powierzchni w centrach handlowych. Departament hotelowy przeznaczony jest do obsługi prawnej deweloperów nieruchomości hotelowych, w szczególności tych, które mają funkcjonować w ramach międzynarodowych sieci hotelarskich.

Departament korporacyjny zajmuje się kompleksowo procesem inwestycyjnym od etapu pozyskania gruntu pod budowę poprzez przygotowanie formalno-prawne inwestycji, obsługę prawną procesu budowlanego po procedury związane z finalizacja inwestycji i oddaniem jej do użytkowania. Departament ten odpowiada również za bieżącą obsługę prawną deweloperów nieruchomości komercyjnych. Departament procesowy zajmował się będzie kompleksową obsługą prawną spraw sądowych prowadzonych przez Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.