simon wallace prelegent scf2015

Rozwój e-commerce bez wątpienia odbije się negatywnie na kondycji finansowej centrów handlowych. Spadnie także liczba sklepów sieciowych – mówi Simon Wallace, zastępcą dyrektora działu w firmie Deutsche Asset & Wealth Management, prelegent najbliższej edycji Shopping Center Forum.

Retailnet: Granica między sprzedażą w internecie i sklepach tradycyjnych zaciera się. Jak wpłynie to na rynek centrów handlowych?

Simon Wallace: Europejski rynek centrów handlowych mocno się polaryzuje. To nie jest nowe zjawisko, trwa już od dziesięcioleci. Jednak rozwój sprzedaży wielokanałowej nadał temu procesowi większej dynamiki. Centra handlowe, które nie będą w stanie dostosować się do nowych warunków rynkowych, czekają trudności finansowe, część z nich prawdopodobnie zostanie zamkniętych.

Sukces odniosą te galerie, które odnajdą się w nowym, omnichannelowym świecie. Do tego niezbędne jest zrozumienie potrzeb współczesnych konsumentów, jak również zapewnienie najemcom pełnej pomocy, zarówno w kwestiach sprzedaży, jak i logistyki.

Jak centra handlowe powinny przygotować się na te zmiany?

Kluczowa jest dogłębna i szczegółowa analizy danych, bez tego nie da się obecnie prowadzić biznesu, zwłaszcza centrum handlowego. To fundament. Trzeba rozumieć czego oczekują konsumenci i starać się im to dostarczyć. Jedni traktują centra handlowe niczym showroomy, a zakupów dokonują w sieci. Inni robią dokładnie odwrotnie. Bez tej wiedzy zarządcy i najemcy nie będą w stanie dopasować profilu centrum do gustów klientów. Na razie, w porównaniu do sprzedawców internetowych, wciąż poruszają się po omacku.

Gdzie leży klucz do sukcesu?

Centra handlowe muszą skoncentrować się na dwóch kluczowych kwestiach. Po pierwsze muszą zapewnić zarówno kupującym jak i najemcom wygodę. Chodzi o podstawowe kwestie, takie jak łatwość dotarcia do galerii, liczba miejsc parkingowych, czy długie godziny otwarcia. Dla najemców z kolei liczy się możliwość uruchomienia usługi click and collect, czy darmowa i niezawodna sieć wi-fi.

Simon Wallace Deutsche Asset&Wealth Management
Simon Wallace

Drugim kluczowym aspektem jest przygotowanie atrakcyjnej i bogatej oferty. Im większe centrum handlowe, tym łatwiej to osiągnąć. Wśród najemców powinni znaleźć się firmy z wielu branż, w tym nowe i innowacyjne marki. Oferta salonów stacjonarnych powinna być równie szeroka, jak e-sklepów. Dodatkowo zarządcy centrów muszą zadbać o jak najwyższy footfall organizując np. okolicznościowe eventy, a także pamiętać o zagospodarowaniu dużej przestrzeni na food court.

Ponieważ spadek odwiedzalności centrów handlowych jest nieuchronny, należy zrobić wszystko, żeby nie tylko ściągnąć klienta i zapewnić mu rozrywkę, ale również sprawić, żeby podczas tej wizyty wydał jak najwięcej pieniędzy.

Mówi Pan o szansach dla dużych centrów handlowych, co z tymi mniejszymi?

W żadnym wypadku nie należy spisywać ich na straty. Popularność galerii typu convenience, zwłaszcza na mocno zurbanizowanych obszarach, wciąż rośnie. To wygodne miejsce do zrobienia szybkich, niemal codziennych zakupów. Takim centrom handlowym łatwiej także dopasować się do potrzeb i oczekiwań lokalnych konsumentów.

Centra handlowe powinny obawiać się spadku obrotów?

Wzrost e-commerce bez wątpienia wpłynie negatywnie na wyniki finansowe osiągane przez centra handlowe. Trudno w tym momencie konkretnie oszacować, jaki kawałek tortu za kilka lat przypadnie w udziale sprzedaży internetowej. Może będzie to 30%, a może ponad połowa. Zmiany są jednak nieuchronne. Tym samym wzrośnie także ryzyko prowadzenie biznesu, a najemcy nie będą skłonni wynajmować powierzchni handlowych na długi okres.

To odbije się na stawkach czynszu?

Proszę pamiętać, że w związku z rozwojem sprzedaży internetowej spadnie również liczba sklepów. Już obecnie sieci handlowe zwracają uwagę, że prowadząc sprzedaż internetową nie potrzebują wynajmować tylu lokali, co dotychczas. Ten trend jest już wyraźnie widoczny na rynku brytyjskim. Szacuje się, że do 2020 roku liczba sieciowych sklepów spadnie na tym rynku o 25%. To w naturalny sposób oznacza również, że powstawać będzie mniej nowych centrów handlowych.

Jeżeli chodzi o czynsze, to na pewien czas ich stawki prawdopodobnie spadną. Z czasem różnica pomiędzy dochodowymi centrami, a tymi które notują słabsze wyniki, będzie się pogłębiać. Proszę zwrócić uwagę, że na najbardziej prestiżowych ulicach handlowych na całym świecie czynsze rosną bardzo szybko. Podobnie będzie z galeriami handlowymi.

Deutsche AWM Real Estate należy do Deutsche Bank AG, jednej z największych i najbardziej poważanych instytucji finansowych na świecie. Deutsche AWM Real Estate należy do 10 największych firm na świecie zajmujących się zarządzaniem inwestycjami na rynku nieruchomości handlowych. Od ponad 40 lat obsługuje zarówno klientów prywatnych, jak i instytucje publiczne. Główna siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku. Łącznie zatrudnia ponad 400 osób w 22 placówkach na całym świecie.

Simon Wallace będzie gościem zimowej edycji Shopping Center Forum gdzie wystąpi z autorskim odczytem poświęconym strategii omnichannel. Simon kieruje zespołem badawczym, który analizuje rynek brytyjski oraz Europy Południowej, a także ogólnoeuropejski rynek obiektów handlowych.

Wallace dołączył do londyńskiego zespołu Deutsche Asset & Wealth Management w 2011 roku. Wcześniej pracował w firmie REIT Hammerson, gdzie przygotowywał analizy rynkowe.Jest absolwentem uniwersytetu w Bristol, gdzie ukończył studia licencjackie na wydziale Economics and Politics, a następnie magisterskie ze specjalizacją Quantitative Development Economics.

rozmawiał Łukasz Izakowski

Rejestracja na Shopping Center Forum już trwa!