Organic Farma Zdrowia
Organic Farma Zdrowia

Czwarty kwartał 2014 roku był dla spółki najlepszym kwartałem w dotychczasowej działalności. Sprzedaż wzrosła w stosunku do czwartego kwartału 2013 roku o 21 proc. do rekordowej kwoty 13,8 mln zł, zysk EBITDA wzrósł o 48 proc. do kwoty 712 tys. zł, a zysk netto był lepszy o 150 proc. i wyniósł 154 tys. zł.

– W przeciwieństwie do całej branży spożywczej, która w roku 2014 borykała się z deflacją i spadkami sprzedaży, Grupa Organic Farma Zdrowia odnotowała kolejny rok rekordowych wzrostów. Średnioroczny wzrost zsumowanej pro forma sprzedaży Grupy za ostatnie 5 lat wynosi aż 34,27 proc. dając w 2014 roku sumę przekraczającą kwotę 130 mln zł – skomentował Sławomir Chłoń, prezes zarządu Organic Farma Zdrowia SA.

Wzrost sprzedaży

Jednostkowy wynik sprzedaży za cały 2014 rok wyniósł dla Spółki Organic Farma Zdrowia 47 mln zł co stanowi 15 proc. wzrostu sprzedaży rdr. przy podobnym wyniku EBITDA i większej stracie wynoszącej 897 tys. zł.

Spadek rentowności spółki w 2014 roku, jak poinformowano, wynika z czterech czynników. Jednym z nich są jednorazowe odpisy niezamortyzowanej części inwestycyjnej zamykanych, nierentownych Delikatesów – odpisy te wyniosły 305 tys. zł.

Drugim czynnikiem są nadal istniejące, bardzo nierentowne sklepy w ilości 5 obiektów, które zarząd planuje zamknąć lub zamienić w trybie najszybszym jaki będzie możliwy.

Trzecim czynnikiem były o 200 tys. zł wyższe od planowanych koszty przejęcia i adaptacji sklepów Tradycyjne Jadło (fuzja miała miejsce 1 lipca 2014 roku), a czwartym czynnikiem ograniczającym sprzedaż w III kwartale, a szczególnie we wrześniu, była niespotykanie dobra pogoda w okresie minionego lata. Świadczy o tym spadek FootFall (odwiedzalności centrów handlowych), aż o 5,8 proc. w stosunku do lata 2013 roku – poinformował zarząd spółki.

Grupa Organic Farma Zdrowia zamknęła cały rok sprzedażą 65,2 mln zł, czyli o 25 proc. wyższą od ubiegłorocznej, wynik EBITDA wzrósł o 32 proc. po poziomu 2,1 mln zł, a zysk netto wyniósł jedynie 5 tys. zł – z powodów wyżej opisanych (152 tys. zł rok wcześniej).

Sieć delikatesów

– Spółka Organic Farma Zdrowia SA, z 38 delikatesami posiadanymi w czwartym kwartale, udowodniła swój potencjał sprzedażowy i wzrostowy zarówno w zakresie sprzedaży jak i generowania wyników. Jednak dużo niższa sprzedaż w okresie III kwartału, jednorazowe koszty zamykanych sklepów i procesu integracji przejętych sklepów Tradycyjne Jadło oraz nadal kilka znacząco nierentownych sklepów spowodowało zamknięcie roku stratą netto na poziomie 1,9 proc. – czytamy w komunikacie.

– Wzrost popytu na żywność ekologiczną i pro-zdrowotną oraz pełna zaangażowania praca wszystkich pracowników Grupy w osiąganie dalszych wzrostów, powodują, że Zarząd Spółki optymistycznie ocenia możliwość osiągania jeszcze lepszych wyników w 2015 roku i kolejnych latach – podsumował zarząd.

Przypomnijmy, na koniec IV kwartału 2014 roku sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 38 jednostek handlowych, na które składało się 25 Delikatesów pod marką Organic Farma Zdrowia, 10 delikatesów pod marką Tradycyjne Jadło, 1 Delikatesów pod marką Organic Zielone Oko oraz dwóch sklepów internetowych www.ekosfera24.pl oraz www.organic24.pl posiadającego pełną ofertę delikatesów stacjonarnych.

Obecność w największych miastach

Delikatesy stacjonarne sieci znajdują się w największych galeriach i centrach handlowych w 16 miastach Polski: Warszawie, Jankach, Konstancinie, Piasecznie, Łomiankach, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Płocku, Gliwicach, Swarzędzu i Rumii.

Natomiast selikatesy typu convenience pod marką Organic Zielone Oko (nowy koncept w fazie testów rynkowych) zlokalizowane są w Warszawie, przy ulicy Zwycięzców.