Salon Vistula
Salon Vistula

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2015 roku przez Vistula Group SA wyniosły około 33,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku o około 4,7%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2015 roku wyniosła około 68,6 mln zł i była wyższa o około 13% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki brandów spółki

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2015 roku przez GK Vistula w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

  • Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 15,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku o około 10,9% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 35,9 mln zł i była wyższa o około 15,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk- wyniosły około 15,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku o około 7,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 26,8 mln zł i była wyższa o około 8,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group dla wszystkich swoich marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W. Kruk posiada sieć sklepów liczącą ponad 270 lokalizacji.