Kolekcja Redan
Kolekcja Redan

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała raport finansowy za 2014 r. Obroty firmy wyniosły w tym okresie 504 mln zł. To wzrost o 7,5 procent licząc rok do roku.

Grupa wypracowała w tym okresie ponad trzykrotny wzrost zysku netto w ujęciu rok do roku (do 9,7 mln zł). Znacząca poprawa była głównie efektem bardzo dobrej sprzedaży segmentu dyskontowego TXM oraz krajowej sprzedaży części fashion. Celem na 2015 r. jest dalszy wzrost efektywności prowadzonego biznesu. Do końca tego roku zależna spółka TXM zostanie wprowadzona na GPW.

Grupa Kapitałowa Redan w 2014 r. osiągnęła znaczącą poprawę efektywności wypracowując zysk na wszystkich poziomach rachunku wyników.

Poprawa wyników

– Poprawa wyników jest konsekwencją wdrażanej strategii w obu segmentach działalności Grupy. Warto podkreślić, że została osiągnięta mimo, że na ich poziom nie miała wpływu sprzedaż akcji TXM dla funduszu 21 Concordia. Dokonana transakcja została wykazana w bilansie i spowodowała podwyższenie kapitałów własnych Grupy o 31,2 mln zł – komentuje Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redan SA.

Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TXM w minionym roku uzyskała 504 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu do 2013 r. W tym okresie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się tylko o 5,5 proc. licząc rok do roku do 198,1 mln zł. W efekcie Grupa osiągnęła w 2014 r. zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 12,4 mln zł, czyli o 6,1 mln zł więcej niż w poprzednim roku.

Jak poinformowano, wpływ na to miało zwiększenie wyniku w części dyskontowej o 8,6 mln zł oraz w części modowej w Polsce o 2,3 mln zł. Działalność części modowej na rynkach zagranicznych obniżyła natomiast wynik o 1,6 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanego zysku netto Grupa Redan w 2014 r. wypracowała 9,7 mln zł, w porównaniu do 3,0 mln zł rok wcześniej. To ponad trzykrotny wzrost. Na poziomie wyniku całkowitego zanotowano 9,0 mln zł na plusie, względem 2,8 mln zł w 2013 r.

Segment modowy i dyskontowy

W przypadku segmentu modowego obroty w 2014 r. spadły. o 0,7 proc. do 228,1 mln zł. Marża handlowa w skali całego roku wyniosła 42,6 proc., co oznacza spadek o 1,0 punktu procentowego względem poprzedniego roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zostały natomiast zmniejszone o 0,4 proc. Na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT) segment modowy zanotował 7,0 mln zł straty, względem 6,3 mln zł na minusie w poprzednim roku.

– Osiągnięte wyniki przez segment modowy nie są jednoznaczne. Z jednej strony uzyskaliśmy o ponad 60 proc. wyższy zysk na rynku krajowym, co potwierdza dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Wzrosty te przysłania jednak pogorszenie wyników w zagranicznej części modowej, co jest konsekwencją sytuacji na rynkach wschodnich i dewaluacji lokalnych walut. Wobec takiej sytuacji podjęliśmy decyzję o minimalizacji tej części naszego biznesu koncentrując się na rozwoju bardziej bezpiecznej działalności w kraju – podkreśla Bogusz Kruszyński.

– Naszym celem jest zwiększenie udziału sprzedaży towarów w pierwszych cenach, czyli bez stosowania promocyjnych rabatów. Spowoduje to z jednej strony wzrost przychodów, a z drugiej zwiększenie marży handlowej. Chcemy także skupić się na dalszej poprawie rozpoznawalności marek Top Secret, Troll i Drywash, co przyciągnie do sklepów nowych klientów. Kluczowa jest również optymalizacja wielkości zakupu towarów i terminów wprowadzania oferty do sklepów. W przypadku kolekcji wiosna/lato 2015 idealnie trafiliśmy z momentem rozpoczęcia sprzedaży. Z pewnością będzie to miało pozytywny wpływ na poziom wypracowanej marży – stwierdza Grzegorz Lipnicki, prezes Top Secret sp. z o.o. (zależnej spółki zarządzającej siecią modową)

W segmencie dyskontowym TXM w 2014 r. przychody zwiększyły się r./r. o 15,4 proc. do 275,9 mln zł. Znacznie szybciej, bo aż o 19,5 proc. do 116,1 mln zł wzrosła marża handlowa. W ujęciu procentowym poziom wypracowanej marży handlowej zwiększył się o 1,5 p.p. do 42,1 proc. Jednocześnie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły tylko o 12,8 proc. Pozwoliło to poprawić zysk operacyjny aż o 66 proc. do 21,6 mln zł, czyli o 8,6 mln zł.

Redan SA jest operatorem detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.