Artur Mikołajko, prezes zarządu Intersport Polska SA
Artur Mikołajko, prezes zarządu Intersport Polska SA

W roku 2014 spółka Intersport Polska SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 217,2 mln zł.

Większa sprzedaż towarów z grup całorocznych (ok. +20%) skompensowała spadek sprzedaży grup zimowych (ok. -20%). W tym okresie spółka odnotowała wartość EBITDA w wysokości 5,6 mln zł oraz stratę netto w wysokości 2,6 mln zł.

Działania spółki

– W roku 2014 kontynuowaliśmy działania mające na celu docelową poprawę wyników finansowych spółki Intersport. Planowane zmiany obejmowały dwa obszary – zamianę grup towarowych oraz optymalizację powierzchni handlowej – mówi Artur Mikołajko, prezes zarządu Intersport Polska SA.

Spółka w związku z powtarzającymi się ciepłymi zimami, całkowicie zmieniła politykę towarową w sklepach. Zwiększono procentowy udział całorocznych grup towarowych w ogólnej sprzedaży, w stosunku do grup towarów zimowych. Zmieniono poziomy zamówień, wybudowano stałe strefy w sklepach oraz rozpoczęto proces zmiany profilu klienta.

– Już dziś można mówić o „małym” sukcesie w postaci wyrównania przychodów ze sprzedaży towarów typowo zimowych i towarów całorocznych. Jeszcze kilka lat temu obroty osiągane w sezonie zimowym (I i IV kwartał każdego roku) znacząco wpływały na całoroczne wyniki sprzedaży. Obecnie tak nie jest. Zwiększenie udziału grup całorocznych w sprzedaży w 2014 roku spowodowało, iż różnice w obrotach w poszczególnych kwartałach zmniejszyły się i dzięki temu spółka znacząco ograniczyła ryzyko związane z sezonowością sprzedaży – wyjaśnia Artur Mikołajko.

Optymalizacja sieci

– Drugim obszarem, który wymagał zmian była optymalizacja powierzchni handlowej. Celem stało się zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu przychodów. Ograniczyliśmy powierzchnię sklepu w Łodzi (-1.587 mkw.) oraz w Gdyni (-1.396 mkw.) w CH Riviera dostosowując je do potencjału lokalnego rynku. W zamian otworzyliśmy na dobrych warunkach finansowych nowe lokalizacje w Lublinie (pow. 883 mkw.) w Atrium Felicity, Kaliszu (pow. 501 mkw.) w Galerii Amber i Olsztynie (pow. 634 mkw.) w Galerii Warmińskiej – tłumaczy Mikołajko.

Intersport SA w wyniku przeprowadzonych zmian planuje osiągnąć lepsze wyniki w 2015 roku. Będą one wynikały z dalszego zwiększenia sprzedaży całorocznych grup towarowych, poprawy marży oraz efektu mniejszych kosztów na porównywalnych sklepach.

Sieć Intersport Polska posiada obecnie 35 salonów sportowych zlokalizowanych w centrach handlowych, w 23 największych miastach Polski. Salony znajdują się m.in. w Silesia City Center (Katowice), Magnolia Park (Wrocław), CH Riviera (Gdynia), Galeria Jurajska (Częstochowa), Galeria Słoneczna (Radom), Galeria Bronowice (Kraków), Galeria Amber (Kalisz), Atrium Felicity (Lublin), Galeria Warmińska (Olsztyn), Manufaktura (Łódź), Złote Tarasy (Warszawa).