prawo konsumeckie e-commerce

Sąd Okręgowy w Warszawie wydając wyrok w sprawie Immergas przeciwko Ceneo potwierdził prawo serwisów internetowych do używania cudzych znaków towarowych w ramach funkcji informacyjnej, uznając taką praktykę za uczciwą i nie zakłócającą konkurencji na rynku.

Ten precedensowy wyrok ma ogromne znaczenie dla całego rynku e-commerce w zakresie ustalenia granic posługiwania się cudzymi znakami towarowymi do celów publikowania informacji o produktach dostępnych na rynku.

Jak używać znaku towarowego

Producent urządzeń grzewczych Immergas Polska sp. z o.o., działając również jako przedstawiciel włoskiego Immergas S.p.A. zdecydował się pozwać operatora porównywarki Ceneo.pl. Pod koniec ubiegłego roku Immergas zarzucił Ceneo bezprawne używanie znaku towarowego „Immergas”, jak również publikowania materiałów o produktach oznaczanych tym znakiem.

W swoim pozwie, Immergas domagał się zakazania Ceneo używania znaku towarowego „Immergas”, używania nazwy własnej (przedsiębiorstwa) Immergas, opublikowanie przeprosin na stronie głównej Ceneo.pl oraz w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej oraz zasądzenia kwoty 10 tysięcy złotych tytułem bezprawnie uzyskanych korzyści.

Proces miał istotne znaczenie dla ustalenia granic posługiwania się cudzymi znakami towarowymi do celów publikowania informacji o produktach dostępnych na rynku, a także odpowiedzialności serwisów internetowych za publikowanie informacji o produktach bez uzyskania zgody producentów lub przy ich aktywnym sprzeciwie.

Wyrok na korzyść Ceneo

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo Immergas jako niezasadne. Sąd potwierdził, że prawo wyłączne do wspólnotowego znaku towarowego jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi tego znaku ochronę jego szczególnych interesów i zadbanie o to, by znak mógł spełnić funkcje gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną.

Przy czym wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może negatywnie wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. Wyłączność używania wspólnotowego znaku towarowego jest bowiem ograniczona, a uprawniony do znaku nie może się sprzeciwić jego używania w obrocie m.in. jeśli jest to niezbędne do wskazania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji lub innych właściwości towarów lub usług.

Tymczasem – jak zauważył Sąd – Ceneo.pl używa znak towarowy Immergas zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Użycie znaków towarowych przez Ceneo ogranicza się bowiem do informowania o rodzaju prezentowanego towaru i jego wytwórcy, a działanie takie nie stwarza żadnego ryzyka wprowadzenia w błąd użytkowników internetu co do istnienia powiązań gospodarczych między producentem a serwisem internetowym.

Precedens dla e-commerce

Jednocześnie Sąd, rozpatrując sprawę na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stwierdził brak podstaw dla uznania popełnienia przez Ceneo czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ Ceneo nie używa w nazwie prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa oznaczenia „Immergas”, a strony nie kierują usług do tego samego i relatywnego kręgu klientów.

Ponadto, Sąd jako nieuzasadnione uznał zarzuty dopuszczenia się przez Ceneo naruszenia dóbr osobistych Immergas, praw autorskich i praw do wzorów przemysłowych.