Jan Mroczka
Jan Mroczka

W 2014 roku Rank Progress o ponad 40% zwiększył przychody. To m. in. efekt otwarcia obiektów handlowych w Oleśnicy oraz Krośnie, a także użytkowania oddanych w 2013 roku obiektów w Grudziądzu i Chojnicach.

Legnicki deweloper wypracował także ponad 26,8 mln zł dodatnich gotówkowych przepływów operacyjnych. W porównaniu do 2013 r. poprawie uległy także struktura zadłużenia oraz wskaźniki płynnościowe.

Wyniki finansowe

Przychody z 45,6 mln zł wzrosły do 63,8 mln zł. Ponad 40% wzrost związany jest ze zwiększeniem powierzchni najmu z jakiej czerpie przychody Rank Progress, o ok. 12,4 tys. mkw. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem.

To efekt otwarcia obiektów handlowych w Oleśnicy oraz Krośnie, a także całorocznego użytkowania, oddanych jeszcze w 2013 r. obiektów w Grudziądzu oraz Chojnicach. Obecnie Grupa dysponuje niemal 90 tys. mkw. powierzchni najmu, które są w około 90 proc. skomercjalizowane.

– Środki pozyskane z najmu pozwalają nam realizować bieżące działania operacyjne. Dążymy jednak, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju grupy, do maksymalnie szybkiej sprzedaży posiadanych aktywów. Prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy z zainteresowanymi zakupem dużej części naszych obiektów. Mamy nadzieję sfinalizować je w najbliższym czasie – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

2014 r. przyniósł także poprawę przepływów operacyjnych. W zakończonym okresie Rank Progress miał 26,8 mln zł dodatniego CFO. Na koniec grudnia spółka dysponowała 11,3 mln zł gotówki. Wynik netto ukształtował się na poziomie ujemnym i wyniósł 59,7 mln zł. Jest on jednak dużej mierze księgowy i wynika z przeszacowań o niemal -23 mln zł wartości posiadanych przez spółkę nieruchomości.

Wynik na ok. 16 mln zł obciążyła także sprzedaż centrum handlowego w Pile, pomimo, że Rank Progress wygenerował na tej transakcji ok. 7 mln zł zysku. W zestawieniu z 2013 r. odnotowano także niemal 35 proc. wzrostu kosztów finansowych, co w dużej mierze wynikało z aprecjacji kursu euro, która przełożyła się z kolei na wzrost nominalnej wartości kredytów obsługiwanych przez spółkę.

Inwestycje handlowe

W minionym roku poprawie uległy: struktura zadłużenia oraz wskaźniki płynności – zarówno jeśli chodzi o płynność bieżącą, jak i szybką. Głównym czynnikiem, który wpłynął na wymieniony obszar było przedłużenie do końca wartego ponad 40 mln euro kredytu inwestycyjnego na Galerię Piastów. – Przesunięcie tego kredytu z zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, znacznie poprawiło nasze wskaźniki płynnościowe – komentuje Mariusz Kaczmarek, członek zarządu oraz dyrektor finansowy Rank Progress. – Prowadzimy bezpieczną politykę finansowania dłużnego, co jest szczególnie istotne w spółkach o profilu inwestycyjnym, takich jaki Rank Progress – dodaje Mariusz Kaczmarek.

W 2015 r. spółka będzie kontynuowała dynamiczny rozwój związany z inwestycjami na rynku powierzchni handlowych. W najbliższym czasie planowana jest także dywersyfikacja działalności. Celem spółki na 2015 r. jest pomyślna realizacja centrum handlowego Aviator w Mielcu, a także rozpoczęcie 1-2 nowych inwestycji.