Unia Europejska sprzedaż internetowa

Unia Europejska sprzedaż internetowaKomisja Europejska zamierza doprowadzić do zniesienia granic w handlu internetowym pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W planach ma ujednolicenie przepisów dotyczących sprzedaży transgraniczej w sieci oraz uproszczenie kwestii podatkowych.

Według agencji badawczej Nielsen szacowana wartość globalnych transakcji transgranicznych w 2018 roku ma sięgać 307 miliardów dolarów. W zestawieniu z 2013 rokiem będzie to wzrost o niecałe 300%. Mimo tego, wciąż istnieje wiele przeszkód na drodze do sprawnego przeprowadzania międzynarodowych transakcji online.

Brak dostępu do zakupów cross-border

“W wirtualnym świecie granice do tej pory nie zostały zniesione. Około 100 milionów Europejczyków chciałoby mieć dostęp do kontentu cross-border. Jednak gdy próbują oni legalnie zapłacić za filmy lub muzykę, dostają informację, że są z ‘niewłaściwego kraju’” – komentuje Andrus Ansip,  wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego.

25 marca 2015 podczas konferencji prasowej w Brukseli Andrus Ansip zainicjował pierwszą debatę w sprawie transakcji transgranicznych online. „Konsumenci i firmy w Europie są cyfrowo ‚uziemieni.’ Nie mogą wybierać, ani poruszać się swobodnie. W XXI wieku, to absurd” – tłumaczył Ansip.

50% firm rozpocznie sprzedaż transgraniczną

Z powodu niepotrzebnych, niedostosowanych do współczesności ograniczeń, konsumenci korzystający z możliwości dokonywania zakupów w sieci mogą robić to tylko na terenie swojego państwa. Dzieje się tak na przekór potrzebom klientów e-sklepów. Obecnie jedynie 7% małych i średnich firm sprzedaje towary lub usługi poza granicami swojego kraju. “Gdyby zasady sprzedaży były takie same, lub prostsze, na terenie wszystkich państw UE, więcej niż połowa firm rozpoczęłaby sprzedaż transgraniczną” – uważa Andrus Ansip.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego wymienił najważniejsze obszary działania, które muszą zostać opracowane na nowo w niedalekiej przyszłości. Pierwszy to stworzenie wolnego dostępu do serwisów internetowych i dóbr cyfrowych pomiędzy wszystkimi krajami UE. Oznacza to również zminimalizowanie trudności związanych z zakupem dóbr przez Internet. Drugi obszar to ustalenie właściwych przepisów i warunków dla przedsiębiorców. Ostatni to uproszczenie zasad dotyczących podatku VAT.

W ciągu sześciu tygodni Komisja Europejska ma zamiar zaproponować konkretne rozwiązania dotyczące wyżej wymienionych problemów. Ich prezentacja odbędzie się 6 maja.