Salon Solar
Salon Solar

Grupa Solar zamierza aktywnie rozszerzać działalność na rynkach zagranicznych poprzez rozwój sieci sklepów franczyzowych oraz partnerskich. Planuje w pierwszej kolejności ekspansję na rynki niemiecki i rosyjski. W dalszej perspektywie również wprowadzenie marki na kolejne rynki europejskie oraz do krajów arabskich – mówi Stanisław Bogacki, prezes zarządu Solar Company SA

Rozwój sieci

Stałym punktem działania firmy Solar jest unowocześnianie sieci sklepów własnych i dbałość o jak najwyższy poziom obsługi klientów. – W końcu 2014 roku posiadaliśmy 77 sklepów własnych (w tym outlety), a łącznie ze sklepami partnerskimi i sklepami franczyzowymi zlokalizowanym w Polsce i zagranicą, sieć sprzedaży Solar obejmowała 233 placówki, w tym bardzo dobrze działający sklep internetowy. Należy podkreślić przyspieszenie tempa rozwoju zagranicznego w wyniku realizacji ostatnio podpisanych i obecnie negocjowanych umów, głównie na rynku niemieckim, a jednocześnie minimalny wpływ na działalność firmy polityczno-ekonomicznych zawirowań w Rosji i na Ukrainie – wyjaśnia Stanisław Bogacki.

– W 2015 roku będziemy konsekwentnie realizowali nakreślony kierunek zmian widząc jako główne cele zwiększenie sprzedaży i jak najwyższy poziom działania firmy na rynku krajowym, a także przyspieszenie rozwoju Solaru poza granicami kraju – dodał prezes zarządu Solar Company SA

Wyniki finansowe

Pomimo 4% spadku przychodów ze sprzedaży wyniki finansowe Grupy Solar w 2014 roku wyraźnie polepszyły się, głównie z uwagi na wzrost marży brutto na sprzedaży towarów z 55% do 60% (zysk na sprzedaży towarów/przychody ze sprzedaży). Zdaniem Zarządu Grupy jest to pozytywna tendencja i świadczy o poprawiającej się sytuacji rynkowej Grupy. Wartościowo kwota zysku na sprzedaży towarów (przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów minus wartość sprzedanych towarów i materiałów) wzrosła z 81,4 mln zł do 85,14 mln zł.

Grupa kapitałowa zanotowała również nieznaczny wzrost kosztów działalności operacyjnej (koszty działalności operacyjnej bez wartości sprzedanych towarów i materiałów) – wzrost o 1,5%. Grupa pokrywała koszty stałe związane z posiadaną siecią handlową, w tym głównie czynsze za wynajmowaną powierzchni, wynagrodzenia pracowników oraz znacznie wyższe koszty reklamy.
Wartość zysku brutto na sprzedaży w 2014 roku wyniosła 6,5 mln zł, notując wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 57% i wartościowo o 2,3 mln zł.

Po uwzględnieniu zysku na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 238 tys. zł, zysku na działalności finansowej w kwocie 270 tys. zł oraz obciążeń podatkowych w kwocie 1,8 mln zł Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 5,2 mln zł w porównaniu do 3 mln zł w roku poprzednim. Zatem wartość zysku netto wzrosła w 2014 roku o 72,6% i wartościowo o 2,1 mln zł, co zdaniem Zarządu jest dużym osiągnięciem mając na uwadze nadal trudne warunki rynkowe.