Thomas Kurzman, prezes GTC SA.
Thomas Kurzman, prezes GTC SA.

Zarząd spółki Globe Trade Centre SA (GTC) wyraził swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego 30 marca 2015 r. Realizacja wezwania ogłoszonego przez Lone Star na 33,5 proc. akcji GTC ma wzmocnić pozycję spółki.

W ocenie zarządu pomyślna realizacja wezwania wzmocni pozycję spółki na rynku polskim i na jej pozostałych kluczowych rynkach oraz przyspieszy wdrożenie jej strategii.

Zarząd ocenia też, że cena za akcję oferowana w wezwaniu mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki. Wzywający oferuje 6,1 zł za akcję w dniach 18-22 maja i 5,5 zł od 23 maja do 3 czerwca. Zgodnie z dokumentem Wezwania Wzywający zamierza zwiększyć swój udział kapitałowy w GTC maksymalnie do 66 proc. z zamiarem przejęcia kontroli nad GTC.

Wzmocnienie pozycji GTC

Wzywający zamierza nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 61.826.664 akcji GTC, co oznaczałoby, że łącznie z obecnie posiadanymi akcjami miałby 50,1 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem m.in. podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GTC w drodze emisji akcji z prawem poboru zgodnie z treścią ogłoszenia spółki.

– W ocenie Zarządu pomyślna realizacja Wezwania wzmocni pozycję spółki na rynku polskim i na jej pozostałych kluczowych rynkach oraz przyspieszy wdrożenie jej strategii. Wezwanie umożliwia aktualnym akcjonariuszom, którzy nie chcą uczestniczyć w strategii ekspansji GTC, wyjście z inwestycji w GTC. Dodatkowo GTC oczekuje, że wzmocniona platforma spółki może przyciągnąć nowych inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości w Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej – czytamy w komunikacie spółki.

Fundusz Lone Star

Przypomnijmy, spółka w ostatnim czasie zarekomendowała swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji. Pozyskane środki zostaną zainwestowane w budowę nowych projektów w dużych miastach w Polsce i regionie CEE. Fundusz Lone Star, główny akcjonariusz GTC, potwierdził swoje całkowite poparcie dla strategii GTC i planu Zarządu dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego.

Grupa GTC działa w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach. Od powstania w 1994 roku Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji. Wybudowała 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 mln mkw. powierzchni najmu, oraz dziewięć projektów mieszkaniowych, oferujących ponad 400 tys. mkw. powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 tys. mkw.