ige opisy ecommerce sklep internetowy

Izba Gospodarki Elektronicznej oraz GS1 Polska powołały Grupę Roboczą „Obuwie i Odzież”, której celem jest opracowanie ujednoliconego nazewnictwa dla produktów sprzedawanych online.

Organizacje wspólnie z przedstawicielami e-handlu oraz producentów przygotowują zestawienie atrybutów, które powinny opisywać produkty wybranych grup asortymentowych. Zainicjowanie działań związane jest z wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych oraz dynamiką i kierunkiem rozwoju e-handlu.

Jeden standard dla całego e-commerce

„W chwili obecnej rozpoczynamy prace w ramach Grupy Odzież. Nasze działania mają doprowadzić do powstania standardu, który każdemu e-sklepowi pozwoli przygotować podstawowy i porównywalny opis produktu, ułatwiający jednocześnie opracowanie indywidualnego opisu marketingowego. Działania te mają służyć ułatwieniu sprzedaży sklepom internetowym, których klient jest coraz bardziej świadomy, a przez to wymagający” – wyjaśnia Patrycja Sass-Staniszewska z Izby Gospodarki Elektronicznej.

Celem Grupy jest m.in. zdefiniowanie listy atrybutów danych podstawowych w wybranych branżach; prezentacja standardu producentom krajowym oraz działania nad przyjęciem go przez producentów; starania nad przyjęciem standardu przez inne organizacje krajowe działające w UE: GS1 oraz Izby; oraz starania nad przyjęciem standardu przez producentów z innych krajów.

Korzyści dla e-sklepów

Częste szukanie towarów w Internecie powoduje, że produkt dostarczany dziś do obrotu sam w sobie stanowi tylko część oferty. Obecnie elektroniczny opis produktu, jego e-etykieta, jest tak ważną częścią oferty, że bez niej sprzedaż on-line staje się niemożliwa. Jednocześnie coraz silniej dostrzegalny jest brak standardów związanych z opracowaniem opisów produktów. Producenci, a także e-sklepy, podają różne parametry produktów, a to powoduje, że ich porównanie, analiza oferty czy nawet wyszukanie, staje się dla klienta końcowego utrudnione.

„Cele Grupy mają charakter długoterminowy. Ich osiągnięcie możliwe będzie jedynie poprzez włączenie się jak największej liczby zainteresowanych podmiotów oraz wykazanie dobrej woli i zrozumienia dla idei projektu. Ważne jest zrozumienie, że celem ostatecznym jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych konsumentów, a budowanie standardów nie uderza w unikalność podmiotów lecz usprawnia komunikację będącą podstawą powodzenia biznesowego”– mówi dr Elżbieta Hałas, CEO GS1 Polska.

Korzyści dla sklepów online z wprowadzenia podstawowych opisów produktów:

  • Łatwiejsze wyszukiwanie i porównywanie produktów = lepsze dopasowanie produktu do potrzeb klienta
  • Poprawa opisów = mniejsza ilość zwrotów
  • Poprawa opisów = lepsze SEO
  • Otrzymywanie opisów od producentów = obniżenie kosztów ich tworzenia oraz wzrost jakości danych
  • Tworzenie podstawowych opisów we współpracy z producentami = wpływ na ich postrzeganie produktu w kanale on-line
  • Zdefiniowanie podstawowych opisów to także odpowiedź na wymagania dyrektywy konsumenckiej, która wymaga podawania konsumentom podstawowych informacji  produkcie zanim ten podejmie decyzję zakupową

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba osób kupujących lub szukających produktów w Internecie. Jak wynika z raportu Gemius, w 2009 roku zakupy on-line robiło 5,8 mln Polaków, w 2014 już niemal 14 mln. Okazuje się ponadto, że aż 80% badanych kupuje on-line odzież i dodatki, wydając średniomiesięcznie 90 zł, a 57% kupuje obuwie, za średnią wartość 133 zł.