Bio-Bazar w fabryce Norblin
Bio-Bazar w fabryce Norblin

Od połowy kwietnia br. na terenie BioBazaru w dawnych zakładach Fabryki Norblina rozpoczął działalność nowy punkt Demo.

Demo, czyli miejsce demonstracji umiejętności kucharza jest czynne w środy i soboty w godzinach funkcjonowania BioBazaru. Założycielem i właścicielem tego miejsca jest Marcin Jabłoński, uczestnik programu kulinarnego „Top Chef”.

Koncept Marcina Jabłońskiego wpisuje się w ideę strefy Taste and Experience koncepcji funkcjonalnej rewitalizacji terenów dawnej fabryki Norblina. Reprezentować ją będą nie tylko restauracje, czy kawiarnie ale również supermarket Piotr i Paweł oraz BioBazar, który swoją lokalizacją w jednej z pofabrycznych hal nawiązywać będzie do tradycji hal targowych Barcelony, czy Madrytu.

Goście, którzy odwiedzą koncept Demo, mogą zobaczyć jak przyrządza się potrawy, degustować, a jednocześnie zdobyć unikalne doświadczenie, czyli customer experience – porozmawiać z samym szefem, który chętnie opowiada o tym, co przygotowuje.

Rewitalizacja dawnej fabryki Norblina

Celem właściciela terenu dawnej fabryki Norblina w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53, jest rewitalizacja nieruchomości na podstawie projektu stworzonego przez pracownię PRC Architekci.

Na terenie dawnej fabryki Norblina powstanie ponad 64 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowo-handlowo-kulturalnej na poziomach od -1 do +8. Parking znajdzie się na czterech kondygnacjach podziemnych.

Koncepcja rewitalizacji zakłada zachowanie 10 budynków oraz 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru zabytków. Elementy te po renowacji będą wkomponowane
w przyszły projekt. Nowa zabudowa powstanie nad zabytkowymi budynkami, tworząc tym samym otwartą przestrzeń skupioną wokół brukowanej głównej uliczki, przy której znajdą się zabytkowe budynki, pasaże, kawiarenki i butiki oraz odnowione maszyny. Te ostatnie będą częścią Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Fundacja, powołana przez inwestora w celu prowadzenia działań w sferze kultury, sztuki i popularyzacji wiedzy o zabytkach poprzemysłowych dawnej fabryki, pracuje obecnie nad koncepcją nowoczesnego muzeum, które opowiadać będzie o przeszłości tego miejsca oraz ludziach z nim związanych.

Grupa Capital Park

Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79 proc. bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.