POLOmarket i Stokrotka

Właściciele sieci sklepów POLOmarket i Stokrotka zawarli porozumienie dotyczące współpracy handlowej poprzez zawiązanie spółki Polskie Supermarkety sp. z o.o., w której obejmą po 50% udziałów

W ramach spółki Polskie Supermarkety utworzony zostanie dział handlowy odpowiedzialny za koordynację polityk zakupowych towarów handlowych obu sieci, rozwój wspólnej marki własnej oraz organizację bezpośredniego importu wybranych towarów. Strony nie wykluczają w przyszłości rozszerzenia współpracy o kolejne obszary.

Wejście porozumienia w życie wymaga uzyskania zgody Prezesa UOKiK, o którą obie spółki wystąpią w najbliższych dniach.

Pod logo POLOmarket i Stokrotka funkcjonuje obecnie 535 sklepów detalicznych o łącznych obrotach rocznych przekraczających 4,1 mld złotych netto.

Stokrotka sp. z o.o. stanowi część detaliczną Grupy Kapitałowej Emperia, której koordynatorem jest Emperia Holding SA notowana od 2002 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Stokrotka sp. z o.o. jest spółką z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie. Pierwsza placówka detaliczna tej sieci rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 1996 roku w Łęcznej koło Lublina. W ciągu dwóch dekad Emperia Holding S.A. prowadziła dynamiczny rozwój sieci Stokrotka na terenie całego kraju. Zaowocowało to pojawieniem się na polskim rynku jednej z największych sieci detalicznych w Polsce będącej obecnie operatorem 260 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych w całym kraju.

POLOmarket sp. z o.o. jest właścicielem sieci supermarketów POLOmarket, która została założona 17 lat temu. POLOmarket to ponad 270 nowoczesnych placówek obecnych zarówno w małych, jak i dużych miastach na terenie całej Polski.